S4C
Dewisiadau

Cynnwys

CAFODD Gŵyl INC 2016 ei gynnal yn ddiweddar yng Nghaernarfon. Roedd yr ŵyl yn dathlu ei phedwaredd flwyddyn, ond dyma oedd y tro cyntaf i Gwerfyl Williams brofi'r cyffro.

Ar y nos Wener gwnes i wylio 'Proseswn Gwenfflam' yng Nghastell Caernarfon oedd yn cynnwys nifer o berfformwyr yn chwarae gyda than. Roedd hefyd arddangosfeydd o gelf wedi eu gwneud allan o dan, noson wych a ffordd wahanol a gwreiddiol o ddechrau'r ŵyl .

Ar ddydd Sadwrn yn y Galeri, wrth fynychu sesiwn Linc i INC, cefais gyfle i holi Malan Wilkinson - cydlynydd Gŵyl INC. Soniodd bod gan Gaernarfon hanes cyfoethog yn gysylltiedig ag inc. Yn wir, dyma oedd canolfan printio a chyhoeddi Cymru yng nghanol y 19eg ganrif. Cafodd Caernarfon ei hadnabod fel prifddinas cyhoeddi Cymru ac mae Gŵyl INC yn cofio hanes yr ardal yn ogystal â dathlu gwaith cyfoes.

Dywedodd Malan: "Bwriad yr ŵyl yw denu diddordeb plant a phobl i fynychu digwyddiadau am newyddiaduriaeth, y celfyddydau, ffotograffiaeth. Mae gweithdai a digwyddiadau celfyddydol a rhai hudol dychmygol i blant. Rydym yn gobeithio apelio at bob oedran."

Galeri Caernarfon oedd canolbwynt Gŵyl INC ac ar ddydd Sadwrn roedd digwyddiadau yn amrywio o weithdy "Sgriblo" - sioe ddoniol i blant a phobl ifanc - i sesiwn drafod gydag Arwyn Herald a sgwrs gyda'r newyddiadurwr Huw Edwards. Roedd Malan hefyd yn falch o gael y cyfle i ymuno â dathliadau canmlwyddiant yr awdur Roald Dahl.

Wrth sôn am berfformiad Dawns yr Awyr, oedd yn seiliedig ar lyfrau Dahl, dywedodd hi: "Dyma'r tro cyntaf i ddarn audio-descriptive ddwyieithog gael ei pherfformio felly 'da ni'n torri tir newydd yma mewn ffordd."

Ar un o waliau'r Galeri mae lluniau gan blant lleol wnaeth ysbrydoli'r ddawns.

Roedd yr ŵyl yn ei hanterth ar ddydd Sadwrn ac roedd mwy o ddigwyddiadau cyffroes ar ddydd Sul, gan gynnwys uchafbwyntiau megis sgwrs gyda Rob Phillips am ysgol fomio Penyberth a Wilbert a Ni - noson o adloniant gyda rhai o actorion cyntaf yr hen Gwmni Theatr Cymru a pherfformiad gan Gôr Glanaethwy.

Roedd Malan, sydd yn ddirprwy gyfarwyddwr artistig y Galeri, yn hapus gyda Gŵyl INC 2016. Dywedodd ei bod hi'n ddiolchgar i'r holl noddwyr, sydd yn cynnwys Y Cyngor Celfyddydau, Llenyddiaeth Cymru, Bafta Cymru a Chyngor Gwynedd.

"Mae ymateb y bobl sydd wedi dod i brofi'r hyn sydd ar gael yn ffordd bwysig o fesur llwyddant" meddai.

Yn sicr, ges i brofiad da!

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?