S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Erbyn heddi mae'r nifer o chwaraewyr Cymraeg sydd wedi'u gwahardd am droseddau cyffuriau o fewn Rygbi yng Nghymru wedi cyrraedd y swm syfrdanol o 15.

Er nad yw 15 yn swnio fel llawer, gadewch i mi rhoi hi mewn rhyw fath o bersbectif; mae yna 60 o bobl ardraws Prydain cyfan sydd wedi'u eu wahardd gan UKAD (y prif gorff rheoli gwrth cyffuriau o fewn chwaraeon ym Mhrydain). Mae hyn yn golygu bod chwarter o'r bobl sydd wedi'u gwahardd ar draws pob math o chwaraeon ym Mhrydain yn dod o rygbi'r undeb yng Nghymru.

Pam felly mae canran mor uchel o'r troseddwyr cyffuriau yn dod o'n gêm genedlaethol ni? Dywed Warren Gatland, prif hyfforddwr tîm rygbi Cymru yn gyfweliad â'r BBC, "Nid yw'r broblem yn bodoli yn y gêm elitaidd, ond ar y lefelau is. Mae chwaraewyr yn gallu gweld y gwobrau mae'r gêm broffesiynol yn cynnig". Awgryma Gatland felly'r rheswm dros y cynnydd mewn chwaraewyr yn cymryd cyffuriau gwaharddedig yw'r awydd i ennill y statws proffesiynol.

Yn 2015, mewn ymdrech i waredu'r defnydd o gyffuriau o fewn y gêm yn gyfan gwbl, cynyddodd y gosb am gael eich dal yn defnyddio cyffuriau o fewn chwaraeon o ddwy flwyddyn i bedwar. Ers hyn, mae chwaraewyr o hyd wedi'u ddal yn cymryd y cyffuriau; mae hyn yn awgrymu nid y gosb yw'r ataliad mwyaf i'r unigolion, ond yr ofn o gael eu dal. Dywedodd prif gweithredwr UKAD, Nicole Sapstead, mewn datganiad ar ôl i'r newid yma ei gyhoeddi, "Ein prif ffocws o hyd yw i gymryd ymagwedd ataliol at gyffuriau drwy weithio i ddileu ffynhonnell y broblem". Ond, gyda'r problem yn parhau o hyd, beth yw wir ffynhonnell y broblem?

Mae tudalen Trydar pob tîm a chlwb proffesiynol erbyn heddi yn cael ei dominyddu gan ddelweddau o chwaraewyr yn y gampfa; rydym o hyd yn gweld delweddau o chwaraewyr yn fainc-wasgu neu'n sgwatio symiau enfawr o dun, ond yn anaml iawn welwn bêl rygbi. Mae cynnwys digidol yn tueddu i ganolbwyntio ar chwaraewyr dro ar ôl tro yn fflipio teiars tractor enfawr neu'n tynnu rhaffau – ond rydw i dal heb weld tîm yn codi Cwpan y Byd oherwydd eu gallu i fflipio 500lb o rwber. Gyda chyfryngau cymdeithasol o'n cwmpas 24/7, mae'n hawdd i weld sut all y delweddau o'r chwaraewyr enfawr yma dylanwadu ar fachgen ifanc â breuddwyd o gyrraedd y top.

Nid yw'r broblem yma yn bodoli yn unig ar gyfryngau cymdeithasol chwaith, mae hysbysebion rygbi wedi disgyn i fagl debyg. Yn amlwg mae hysbysebwyr wedi'i chyfyngu oherwydd hawliau delwedd, ond pam mae rhaid i ymgyrchoedd hysbysebu canolbwyntio ar faint biceps y chwaraewyr yn lle ei sgiliau? Pryd oedd y tro diwethaf gwelsoch chi hysbyseb rygbi nad oedd yn cynnwys chwaraewr gyda'i freichiau wedi'i phlygu, yn fflecsio eu biceps? Er mwyn lleihau'r defnydd o gyffuriau sy'n llygru ein gêm genedlaethol, yn gyntaf mae angen i rygbi newid ei ddelwedd.

#SgilsNidPils

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?