S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Dim parcio i fyfyrwyr?

Gan Bethan Thomas-Rowlands

Fi'n fyfyrwraig ail flwyddyn ym Mhrifysgol De Cymru yn astudio Newyddiaduraeth, cyfryngau ac astudiaethau diwyllianol. Fel rhywun sydd yn gorfod trafili mewn i gyrraedd prifysgol fi'n gwybod yn iawn pa mor anodd yw e i ffeindio maes parcio sydd yn gofyn am bris rhesymol i barcio, yn enwedig os y'ch chi'n teithio nôl ac ymlaen i'r brifysgol bob dydd. Fi'n mynd i'r brifysgol dair gwaith yr wythnos, am 11 awr i gyd, ac felly mae'n costio tua £16 i barcio am yr 11 awr yna, sydd yn £64 y Mis, a £512 y flwyddyn. Yn ychwanegol i orfod talu £3810 am ffioedd dysgu mae hwn yn ffi ychwanegol sy'n ffi drud i dalu i gael addysg!

Fi'n credu dylai'r Prifysgol cael pris rhatach am fyfyrwyr sydd yn gorfod teithio mewn i fynd yna. Ar ôl gwneud digonedd o ymchwil i fewn i lefydd i barcio o gwmpas campws Caerdydd, The Atrium, mi wnes i gysylltu gyda chwmni NCP sydd gyda maes parcio tu allan i'r brifysgol, ac roedd ei ateb yn chwerthinllyd yn fy marn i. Mi wnes i ofyn yn gyntaf faint bydde fe'n costio i barcio a dyma'r ymateb:

NCP tocyn tymor

Wedyn mi wnes i fynd nol a gofyn a oedd unrhyw siawns o gael gostyngiad yn y pris gan fy mod i'n fyfyrwraig ac yn anffodus dyma'r gorau o nhw'n gallu gwneud:

"I know all too well the hardships of student expenses, unfortunately NCP does not offer student rates for parking… The cheapest we can offer in all of Cardiff is £90 a month, £900 yearly".

Ar ôl darganfod bod yr NCP ddim yn mynd i roi gostyngiad wnes i gysylltu gyda'r brifysgol i ofyn a oedd unrhywbeth galle nhw gwneud i helpu. Mi wnes i ysgrifennu at 'SU Education & Welfare Cardiff & Newport,' sydd yn delio gyda ymholiadau cyffredinol, a'i hymateb nhw oedd;

"Have you considered getting a train? It's £24 a week from Bridgend to Cardiff central – you can also get month and yearly passes! You can also check the price of season tickets for the NCP car park – which should cut down your costs."

Ond oni'n gwybod yn barod bod tocyn tymor NCP ddim yn opsiwn i fi.

Felly wedyn mi wnes i gysylltu gyda Cyngor Caerdydd er mwyn gweld oes oedd rhywle i barcio ar gyfer myfyrwyr o gwmpas y Brifysgol. Dyma'r ymateb ges i wrth y Cyngor:

"Annual passes for Sophia Gardens car park cost £820 for 12 months. Unfortunately we do not have any car parks which issue discounts for students. It might be worth speaking with the University to see what they suggest as they might have a private car park."

Ar ôl i mi ymchwilio i fewn i'r mater yma, yn anffodus mae'n edrych fel bod na ddim lot o opsiynau heblaw am dalu prisiau uchel i barcio! Fi wir yn teimlo fel rhywun sydd yn astudio yn y brif ddinas dylai'r Cyngor, Prifysgol, a chwmniau parcio gweithio gyda'i gilydd er mwyn ystyried cynnig gostyngiad mewn prisiau parcio i bobl sydd yn astudio yma. Mae'n ddigon drud fel mae i astudio ac felly byddai gwneud ymdrech i helpu myfyrwyr i arbed arian i barcio yn rhywbeth bydde nifer yn gwerthfawrogi!

Dyma rhai sylwadau o drydar sy'n cydymdeimlo:

Trydar
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?