S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Yr Almaen, Portiwgal, Ffrainc…. Cymru?

Dyw e dal ddim cweit wedi suddo mewn. Ond, ydyn, ry' ni wedi cyrraedd pedwar olaf Ewro 2016 ymhlith rhai o wledydd mwyaf y cyfandir. Ydy, mae Cymru fach, Cymru a phoblogaeth o llai na 3.5 miliwn wedi cyrraedd pedair olaf twrnament rhyngwladol. Co ni, y wlad â'r boblogaeth lleiaf erioed i gyrraedd y rownd cyn-derfynol ac ydyn, rydyn ni'n barod I goncro Ewrop. Yng ngeiriau Chris Coleman: "Dream and anything is Possible."

Together Stronger, Gorau Chwarae Cyd-Chwarae, beth bynnag yw'r moto does dim byd fel calon, hunan-balchder a chyd-weithio'r Cymry ac os oes unrhywbeth wedi profi hynny, pencampwriaeth Ewro 2016 yw'r achlysur hynny.

Mae'r noson lawiog 'na yn Zenica ym Mosnia pan wireddwyd breuddwyd pob cefnogwr Cymru bellach yn teimlo fel byd arall ond eto gallaf gofio'r noson yn glir. Gorweddais ar y llawr gyda fy nhad mewn sioc. Er gwaetha'r ffaith mai colli o ddwy gôl I ddim wnaeth Cymru, cadarnhawyd lle y tîm yn Ffrainc ar y noson dyngedfennol honno.

Roedd 58 mlynedd o aros, o boen, o ddisgwyl, o ddagrau wedi dod I ben i fy nhad ac i Gymru. Roedd y tim wedi creu hanes.

Roedd gwaith John Toshack yn magu hyder yr ifanc, cyflwyniad Gary Speed o agwedd broffesiynol, cynllun Chris Coleman i gyd wedi talu ffordd. Roedd teyrngarwch y cefnogwyr wedi'i wobrwyo. Ond beth sy'n gwahaniaethu'r genhedlaeth yma o chwaraewyr, wedi'u gyrru gan angerdd Chris Coleman ac Osian Roberts ac atgof Gary Speed yw'r awydd nid yn unig i greu hanes ond i drechu hanes yn gyfan gwbl ac erbyn heddiw mae'r tim yn sefyll ar frig y don yn barod i nid yn unig ail-ysgrifennu hanes ond i dorri pob record posib.

Ar ôl suddo Slofacia, rhoi crasfa i Rwsia, diffodd Will Grigg a'r Gwyddelod a battre la Belgique (curo Gwlad Belg), Portiwgal yw'r unig dim sy'n sefyll rhwng Cymru a'r final. Nid ers 1992 a Sweden mae gwlad sy'n ymddangos yn y twrnament am y tro cyntaf wedi cyrraedd mor bell.

Mae Cymru eisioes di mynd ymhellach na thim enwog 1958. Does dim terfyn ar y recordiau mae'r tim yma wedi torri. Does dim terfyn ar y clod maent yn haeddu.

O arweinyddieth Ashley Williams i ddawnsio Joe Ledley, o sgiliau Johan Cruyff... sori, Hal Robson-Kanu, i'r eicon Gareth Bale, pwy a wŷr os welwn dîm o frodyr fel hyn erioed eto, ac yn wir yr undod yma sydd wedi cario'r tîm mor bell. Y fideos o ddathlu gyda'r torf, y parodrwydd i farw dros ffrind, y parodrwydd i dderbyn ac i ddeall bod tîm yn well nag unigolion.

Er gwaetha sêr hanes Cymru megis Ryan Giggs, Ian Rush, Mark Hughes y tîm yma sydd ar fin creu hanes ac undod sydd wrth sail hyn oll.

Ond, mae mwy na undod. Mae gallu ganddynt. Anodd yw anghofio masterclass pasio Cymru erbyn Rwsia neu amynedd y tîm ar y bel yn erbyn Slofacia. Beth am gôl Ramsey yn erbyn Rwsia neu gôl Robson-Kanu yn erbyn Slofacia- gôl y twrnament i mi! Peidiwch gwrando ar yr 'arbenigwyr' sy'n dweud mai lwc oedd y gôl.

Ond heb amheuaeth, os oedd un gem a oedd yn ficrocosm o'r tîm neu o Gymru fel gwlad, y gem yn erbyn Gwlad Belg ydoedd. Yr awydd, yr angerdd, y brwydro, y balchder, yr undod a'r cryfder.

Pwy all anghofio y tri arbediad yn yr hanner cyntaf gan Taylor, Williams a Hennessey?

Beth am yr undod? Y tîm cyfan yn dathlu fel un ar ddiwedd y gem, dim pwdi gan seren y tim fel wwelwn gyda'n gwrthwynebwyr nesaf.

Beth am awydd i frwydro dros y wlad? Aaron Ramsey a Ben Davies yn parhau i rhoi cant a cant er gwaetha'r ffaith eu bod yn colli'r gem gyn-derfynol.

Beth am ansawdd? Digon syml, Cymro di-waith, Hal Robson-Kanu.

Beth am recordiau? Y gem a wyliwyd yn fyw gan y fwyaf o Gymry erioed.

Beth am galon? Pwy all erioed amau calon y tîm hwn?

Ac am y rheswm hwnna, pham na allwn guro Portiwgal a Cristiano Ronaldo? Pam na allwn ddilyn buddugoliaeth annisgwyl Denmarc yn 1992? Wedi'r cyfan chwarae mewn coch oedden nhw hefyd.

Pam na allwn greu hanes? Drwy chwarae, drwy ganu'r anthem, drwy floeddio, drwy boeni, drwy fwynhau, drwy lefain, drwy freuddwydio, drwy wireddu breuddwyd fel un, mae unrhyw beth yn bosib.

Mae Cymru wedi uno. Mae'r wlad gyfan yn barod i greu hanes. Uno gwlad, uno Cymru, Together Stronger yn wir.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?