S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Mae Tomos Morris o Ysgol Gyfun Gwyr wedi bod yn edrych nol ar ymgyrch Cymru yn Ewro 2016, a'r ffordd mae pel-droed wedi uno pobl o wledydd ar draws y cyfandir.

Wythnos ar ol i'r Deyrnas Unedig ddewis i adael yr Undeb Ewropeaidd mae fy mhrofiad i o weld Cymry, Saeson a Gwyddelod yn cymysgu yn dangos unwaith eto mai pêl-droed yw'r ffordd orau o uno pobloedd y byd.

Together Stronger yn wir! Cyd-ganu "Will Grigg's on fire" ar Metro Paris, cymryd selfie gyda chefnogwyr Gogledd Iwerddon ger y Twr Eiffel, neu'r ffordd orau o uno gwledydd- mwynhau gwylio Lloegr yn colli yng nghwmni criw o Ffrancwyr ac Almaenwyr, mae'r bencampwriaeth yma wedi uno Ewrop mewn ffodd ni all rygbi, ni all unrhyw chwaraeon arall. Yn syml ni all gwleidyddiaeth chwaith.

Nid David Cameron, nid Theresa May, nid Michael Gove yw'r ateb, pêl-droed yw'r ateb.

Mewn cyfnod o bryder diogelwch yn Ffrainc, ac mae presenoldeb yr heddlu wedi bod digon amlwg, mae'r bencampwriaeth yma yn sicr wedi uno Ewrop, er gwaetha cyflwr gwleidyddol y cyfandir. Gwelir mor o liw pob gwlad yn llenwi'r fanzones gyda coch Cymru, glas Ffrainc, gwyrdd Iwerddon a melyn Sweden yn adlewyrchu yn yr haul. Gwelwyd y Gwiddelod yn helpu'r Parisiennes lleol i drwsio car. Gwelwyd cefnogwyr yn cymryd lluniau gyda'r heddlu. Gwelwyd Cymry'n siarad Saesneg gyda'r Slofaciaid, Sbaenwyr yn siarad Ffrangeg gyda'r rheiny o Wlad Belg a gwelir Awstriaid yn siarad Almaeneg gyda chefnogwyr o'r Swisitir.

Pobl o bob crefydd, pob lliw, pob cred gwleidyddol, gwariwch ychydig o'ch arian ac ewch ar fferi i Ffrainc (cyn i 'Article 50' cael ei lofnodi a gwneud bywyd llawer yn anoddach) a mwynhewch gweld y byd fel un. Rhith yw dylanwad gwleidyddiaeth, y bobl sy'n rheoli. Mae Ewrop fel un, pêl-droed yw'r ateb i goncro sgil-effeithiau Brexit.

Mae pêl-droed wedi uno cyfandir, uno gwlad, uno Cymru..

Ledled y wlad gwelir cestyll ac adeiladau megis y Senedd wedi eu goleuo yn goch mewn cefnogaeth i'r tim. Gwelir trefi wedi eu hail-enwi ar ol chwaraewyr y tim, gwelir codiad o 800% yng ngwerthiant y Ddraig Goch. Roedd Stadiwm y Mileniwm, canolbwynt traddodiadol rygbi, yn cynnal fanzone yng Nghaerdydd. Mae hyd yn oed cefnogwyr mwyaf brwd rygbi nawr yn glwm i'r bencampwriaeth. Gwlad wedi'i troi ben i weired o rygbi i bel-droed. Gwlad wedi'i uno, dim grwpiau Caerdydd ac Abertawe, dim casineb rhwng Wrecsam a Bangor. Pawb fel un, a phwy all amau nad yw Pays de Galles ar y map erbyn hyn? Mae'r dyddiau o gywiro pobl sy'n dweud "Angleterre" wedi hen fynd, hyd yn oed os mai "Gareth Bale" yw'r unig peth maen nhw'n gwybod am ein gwlad.

Diolch I ddylanwad Ian Gwyn Hughes ac Osian Roberts mae statws yr iaith wedi cynyddu gyda Gary Lineker a Thierry Henry ymhlith nifer sydd wedi rhoi tro ar y Gymraeg. Mae Adidas yn trydar yn y Gymraeg. Mae UEFA yn cyhoeddi negeseuon yn Gymraeg.

Mae'r wlad wedi'i ddyrchafu. Mae'r iaith wedi'i ddyrchafu. Hyn oll achos ymroddiad, angerdd, awydd a phenderfyniad chwaraewyr a rheolwr y tim, ac wrth gwrs talent un chwaraewr bach o'r enw Gareth Bale.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?