S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Llys Nini

Nos Fercher am 7:30

Diolch am wylio cyfres Llys Nini. Os ydych chi am wirfoddoli mewn canolfan sy'n agos i chi, neu ailgartrefu anifail, dyma restr o ganolfannau anifeiliaid sydd ar draws Cymru.

Awgrymwn eich bod yn ymchwilio ac asesu unrhyw sefydliad sydd ar y rhestr isod eich hun cyn penderfynu a ydynt yn gymwys ac yn addas ar gyfer eich gofynion chi. Pwysleisiwn nad yw'r darlledwr na'r cynhyrchwyr yn cymeradwyo unrhyw sefydliad yn benodol, mae'r rhestr er gwybodaeth yn unig.

Rhifau cyswllt

Ni fydd galwadau ffôn yn costio mwy na galwad gyfradd genedlaethol i rifau 01 neu 02. Neu yn achos rhif ffôn symudol, yn unol â chost cyfraddau galwadau ffôn eich cyflenwr chi.

Canghennau'r RSPCA yng Nghymru

1. Gorllewin Gwynedd - 01758 750356

2. Ynys Môn - 01407 720743

3. Cylch Wrecsam a Glannau Dyfrdwy - rspcawrexham@gmail.com

4. Caerdydd a'r cyffuniau - 02920 482044

5. Aberconwy - 01492 584061

6. Maldwyn a Maesyfed - 01588 620927

7. Clwyd a Cholwyn - 01745 355798

8. Ceredigion - 01239 810595

9. Sir Gaerfyrddin (Llandeilo) - 01558 685667

10. Gogledd a Dwyrain Morgannwg - 0300 123 8902

11. Llys Nini - rspca-llysnini.org.uk / info@rspca-llysnini.org.uk / 01792 229435

12. Brycheiniog a'r cyffuniau - 0300 123 8902

13. Sir Benfro – Gwasanaethau milfeddygol. Defnyddiwch y rhif canolog, neu ewch i wefan RSPCA Cymru

14. Cangen Gwent – dan ofal canolfan ailgartrefu Casnewydd - 0300 1230595

Canolfannau Ailgartrefu

- Llys Nini, Penllergaer, Abertawe - rspca-llysnini.org.uk / info@rspca-llysnini.org.uk / 01792 229435

- Bryn-y-Maen, Bae Colwyn - 0300 123 0745

- Canolfan Casnewydd – newport@rspca.org.uk / 0300 1230595

Clinigau yr RSPCA

Merthyr Tudful (Abercanaid) - 0300 123 0725

Castell-nedd – dan ofal Llys Nini - 01792 229435

Ysbytai'r PDSA

Caerdydd 029 2048 0990

Abertawe 01792 310974

Canolfannau Anifeiliaid Eraill yng Nghymru

Caerdydd

SHUA Cat's Rescue Centre - shua.org.uk / contact@shua.org.uk / 07831 216170

Torfaen

allcreaturesgreatandsmall.org.uk / enquiries@allcreaturesgreatandsmall.org.uk / 01633 866144

Casnewydd

Blue Cross For Animals / bluecross.org.uk / newport@bluecross.org.uk / 0300 777 1590

Four Paws Animal Rescue / fourpawsanimalrescue.org.uk / enquiries@fourpawsanimalrescue.org.uk / 07538 398319

De Ddwyrain Cymru

Hope Rescue / hoperescue.org.uk / enquiries@hoperescue.org.uk /07545 822919

Rhondda

Friends of the Animals RCT / tudalen facebook / FOAWales@aol.com / 07570 467308

Pen-y-bont-ar-Ogwr

dogstrust.org.uk/our-centres/bridgend / 01656 725219

Castell-nedd Port Talbot

tynantcatsanctuary.co.uk / tynantcatsanctuary.org.uk / 01639 851755

Sir Gaerfyrddin

animalsinmind.org.uk/ info@animalsinmind.org.uk / 01570 423891

trallwmfarm.org.uk / 01269 870073

Lizzie's Barn Animal Sanctuary / lizziesbarn.co.uk / lizziesbarn@googlemail.com

Many Tears Animal Rescue / manytearsrescue.org / info@manytearsrescue.org / 01269 843084

Sir Benfro

greenacresrescue.org.uk / team@greenacresrescue.org.uk / 01437 781745

Clwyd

North Clwyd Animal Rescue /ncar.org.uk / reception@ncar.org.uk / 01745 560546

Gwynedd

Freshfields Animal Rescue Centre / freshfields.org.uk / wales@freshfields.org.uk / 01286 479711

PAWS (Providing Animals with Sanctuary) / doggypaws@ymail.com / 01766 780765

Sir Ddinbych

Abandoned Animals Association / abandonedanimals.org.uk / carol@abandonedanimals.org.uk/ 01745 857975

Pet rescue welfare association / pet-rescuecharity.co.uk / info@pet-rescuecharity.co.uk / 01745 571061

Merlin Animal Rescue - merlinanimalrescue.co.uk / merlindogrescue@gmail.com / 07795 946323

Canolfannau Anifeiliaid Penodol a Bywyd Gwyllt

Greyhound Rescue Wales / Achub Milgwn Cymru / greyhoundrescuewales.co.uk / info@greyhoundrescuewales.co.uk / 0300 0123999

English Springer Spaniel Welfare - De a De Orllewin Cymru / nicola@essw.co.uk / 07807 435655

Golden Retriever Rescue Cymru / goldenretrieverrescuecymru.co.uk / Carol.miles@goldenretrieverrescuecymru.co.uk / 01495 772960

3 Feathers Parrot Rescue Wales - 3feathersparrotrescuewales.com / threefeathersparrotrescuewales@outlook.com / 07862215204 or 07833910800

Gower Bird Hospital - gowerbirdhospital.org.uk / admin@gowerbirdhospital.org.uk / 01792 371630

Cats Protection / bridgend.cats.org.uk / bridgend@cats.org.uk / 01656 724396

Mae'n bosib fod 'na ganolfannau eraill nad sydd ar y rhestr uchod. Gwnewch ymholiadau'n lleol.

Os dewch chi o hyd i anifail mewn trafferth medrwch gysylltu ȃ llinell argyfwng 24 awr yr RSPCA mewn dwy ffordd:-

Ffoniwch yr RSPCA ar 0300 1234 999 i'w hysbysu o unrhyw greulondeb i anifail neu os oes anifail mewn trafferth neu drallod. Ni fydd galwadau'n costio mwy na galwad gyfradd genedlaethol i rifau 01 neu 02.

Gallwch hefyd gysylltu ȃ'r RSPCA trwy'r wefan ganolog: http://www.rspca.org.uk/utilities/contactus/reportcruelty/online

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?