S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Dyn Gwyllt: Tri Thymor

Tri thymor yn y gwyllt

Nos Iau 15 Mehefin 9.30

Ar ôl llwyddo goroesi am bum diwrnod yn y gwyllt yn ei filltir sgwâr yn ardal Porthmadog, mae'r Dyn Gwyllt nôl ac wedi gosod sialens newydd sbon iddo'i hun.

Mae cyfres Y Dyn Gwyllt: Tri Thymor, yn gweld Carwyn Jones yn dychwelyd i'r gwyllt gyda'i gi ffyddlon Gwen gan geisio byw yn hunangynhaliol mewn tair ardal ddieithr iddo a hynny mewn tri thymor gwahanol o'r flwyddyn.

"Ar ddechrau bob un sialens dwi'n meddwl, 'o my god, be dwi'n dda fama'," meddai Carwyn, 37, sy'n treulio amser ym myd natur er mwyn dianc o brysurdeb bywyd.

"Fedri di baratoi gymaint lici di cyn cyrraedd - sut mae'r dirwedd yn mynd i fod, be ti'n mynd i'w fwyta - ond mae'n rhaid i chdi addasu o hyd a ti byth yn gwybod be sy'n mynd i ddigwydd."

Yn y rhaglen gyntaf o dair, mae Carwyn yn gadael sicrwydd cyfarwydd Porthmadog am arfordir Sir Benfro yn nhymor yr haf, gan ddibynnu ar ei sgiliau gwyllt grefft i hela a fforio am ei fwyd.

"Allan o'r tri, Sir Benfro oedd yr anodda'," esbonia Carwyn. "Mae'r ardal yn adnabyddus am ei harddwch a ffrwythlondeb ond dyma'r tro cynta' i mi fentro tu hwnt i fy nghynefin fy hun ac 'ro'n i 'di bod braidd yn naïf. Roedd y tir yn lot fwy moel na be o'n i'n ei ddisgwyl a ddaru'r tywydd ddim helpu chwaith!"

Hefyd yn y gyfres, bydd Carwyn yn mynd i'r Bannau Brycheiniog yn yr hydref ac yn ôl i'w ardal enedigol yn Eryri yn y gaeaf.

"Y Bannau nes i joio gorau," meddai. "Roedd o'n fwy cyfforddus ac yn debycach i adra. Trio cadw'n fyw a pheidio dal hypothermia oedd ar fy meddwl i yn Eryri yng nghanol gaea!"

Ond beth yw apêl byw yn y gwyllt, a ffoi o holl foethusrwydd bywyd modern?

"Pan dwi'n mynd ar ben fy hun, be dwi'n trio'i wneud yw byw'n gyfforddus hefo bywyd gwyllt. Mae o'n antur, ti wastad yn brysur ac yn bwysicach na hynny, mae o fel therapi i fi a dwi'n teimlo fel dyn newydd bob tro dwi'n dod nôl i'r byd go iawn."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?