S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Llysgenhadon

Nod y cynllun Llysgenhadon yw sefydlu rhwydwaith o gynrychiolwyr mewn ysgolion ledled Cymru. Yr unigolion yma yw pwynt cyswllt S4C yn yr ysgolion, mae eu swyddogaethau yn cynnwys codi proffil ac hyrwyddo S4C, rhoi adborth, rhannu syniadau, gwneud gwaith ymchwil ac ati.

Ein Llysgenhadon presennol:

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?