S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Llysgenhadon

Thomas Ryan Gunning

ENW: Thomas Ryan Gunning

YSGOL: Cwm Rhymni

LLE TI'N BYW? Mynwent y Crynwyr

FAINT OED WYT TI? 16 mlwydd oed

PAM WYT TI EISIAU BOD YN LLYSGENNAD? Hoffwn fod yn llysgennad oherwydd mae gen i ddiddordeb mawr mewn teledu a ffilmiau, yn enwedig actio. Felly bydd y profiad yn rhoi golwg o'r busnes hoffwn fod yn rhan ohoni a gallaf ddod i'r afael â ffurfio barn a rhoi beirniadaeth ar raglenni teledu. O ganlyniad byddaf yn gwybod wedyn beth sydd yn gwneud drama dda neu beth sydd yn gweithio'n effeithiol fel rhaglen deledu wrth fynd ymlaen i'r dyfodol. Rwy hefyd yn teimlo'n gryf bod adloniant trwy gyfrwng y Gymraeg yn bodoli ac rwy'n gyffrous i hysbysebu'r sianel a helpu'r sianel i fynd o nerth i nerth.

BETH WYT TI'N GOBEITHIO EI GYFLAWNI FEL LLYSGENNAD? Rwy'n gobeithio ehangu cynulleidfa S4C a denu mwy o bobl yn eu harddegau ond hefyd yn gyffredinol i ddenu mwy o wylwyr trwy gyflwyno syniadau ar gyfer rhaglenni newydd bydd yn apelio at bobl gyda diddordebau gwahanol fel y byd naturiol, chwaraeon a dramâu teledu. Gobeithiaf yn fawr daw mwy o bobl yn ymwybodol o beth sy'n digwydd ar y sianel o ganlyniad i'm hysbysebu.

PA RAGLENNI WYT TI'N HOFFI AR S4C A SIANELI ERAILL? Ar S4C rwy'n hoff iawn o Gwaith Cartref a Prynhawn Da. Yn ogystal, rwy'n hoffi Doctor Who ar BBC Cymru a Gotham ar 5*.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?