S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Pori

Wythnos Iechyd Meddwl

Cyfle i ail-wylio rhaglenni sy'n annog sgwrs am iechyd meddwl. Darlledwyd ar S4C yn ystod Wythnos Iechyd Meddwl, 8 - 14 Mai 2017.

 • O'r Galon: Gyrru Drwy Storom

  O'r Galon: Gyrru Drwy Storom

  Portread dewr a gonest gan fam ar ôl iddi ddioddef o iselder ar ôl geni ei dau blentyn.

 • Colli Dad, Siarad am Hynna

  Colli Dad, Siarad am Hynna

  Mewn ffilm bwerus a phersonol, mae Stephen Hughes yn trafod hunanladdiad ei dad er mwyn deall pam ein bod ni'n ei chael hi mor anodd siarad am 'hynna'.

 • Matt Johnson: Iselder a fi

  Matt Johnson: Iselder a fi

  Rhaglen ddogfen bwerus yn dilyn y cyflwynydd teledu Matt Johnson, sy'n mynd ar daith bersonol i ddysgu mwy am iechyd meddwl ac iselder, yn enwedig ymysg dynion ifanc.

 • Iselder: Un Cam ar y Tro

  Iselder: Un Cam ar y Tro

  Rhaglen bwerus yn dilyn y cyflwynydd teledu Owain Gwynedd wrth iddo siarad yn agored am y tro cyntaf am effaith andwyol iselder ei dad ar y teulu.

 • Cysgol Rhyfel

  Cysgol Rhyfel

  Mewn rhaglen dreiddgar a grymus cawn hanes pedwar cyn filwr sy'n esbonio gwir oblygiadau rhyfel ar eu bywydau a'r sgil effeithiau ar ôl iddnt ddychwelyd adref o faes y gad.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?