S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Rhyngwladol

Cylchlythyr

Mae mwy o raglenni S4C nag erioed o'r blaen ar gael i wylwyr ar draws y byd. Mae rhestr lawn o'r rhaglenni sydd ar gael nawr ar waelod y dudalen hon.

Os ydych chi'n dymuno derbyn gwybodaeth am gynnwys rhyngwladol S4C, gallwch danysgrifio i dderbyn e-bost achlysurol.

Os ydych chi'n hapus i dderbyn gwybodaeth gan S4C am ein cynnwys rhyngwladol, neu i ni ofyn eich barn am ein gwasanaethau, darparwch eich e-bost yn y blwch isod.

Rydym yn cydnabod bod angen cadw eich manylion personol yn ddiogel. Ni fyddwn yn anfon eich manylion at unrhyw un heb eich caniatâd ac mi fyddwn yn esbonio sut i ddad-danysgrifio bob tro y byddwn ni'n cysylltu â chi.

 • Ble rydych chi'n byw?

Mike Phillips: Y Gem Olaf

Cawn gip ar 24 awr olaf gyrfa gyffrous a lliwgar Mike wrth iddo ffarwelio â'r gamp, yn y rhaglen ddogfen Mike Phillips: Y Gêm Olaf, nos Sadwrn 20 Mai ar S4C.

Stadiwm AJ Bell ym Manceinion oedd y lleoliad ar gyfer y gêm olaf ac mi oedd yr achlysur yn un chwerw-felys i gyn fewnwr Cymru a Llewod Prydain ac Iwerddon, wrth i'w dîm gael buddugoliaeth wych dros Bath.

Ar gael nawr

 • Y Dyn Gwyllt: Tri Thymor

  Y Dyn Gwyllt: Tri Thymor

  Carwyn Jones o Borthmadog sy'n gosod sialens i'w hun i oroesi yn y gwyllt a byw yn hunangynhaliol am bum diwrnod yn ystod tri thymor gwahanol o'r flwyddyn.

 • Llewod '71

  Ym mis Mawrth 1971, fe gafodd ddeg ar hugain o chwaraewyr eu dewis i gynrychioli'r Llewod ar gyfer y daith haf...

 • Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr

  Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr

  Mae timau o bob rhan o Gymru yn cystadlu ym 'Mrwydr y Ffermwyr'. (Cyfres 2016)

 • Her yr Hinsawdd

  Her yr Hinsawdd

  Yr Athro Siwan Davies sy'n gadael ei labordy ym Mhrifysgol Abertawe, lle mae hi'n ymchwilio i newid hinsawdd y gorffennol pell, ac yn teithio i'r Ynys Las i edrych ar y newid hinsawdd presennol. Cyfres 5 rhan.

 • Garddio a Mwy

  Garddio a Mwy

  Cyfres am arddio a hamdden yng nghwmni'r arbenigwyr.

 • Ffermio

  Ffermio

  Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad.

 • Y Gemau Gwyllt

  Y Gemau Gwyllt

  Cystadleuaeth antur awyr agored i ffeindio'r pobl ifanc fwya' mentrus, penderfynol a dewr yng Nghymru.

 • Stwnsh Sadwrn

  Stwnsh Sadwrn

  Rhaglenni gwych a digon o hwyl.

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos.

 • Heno

  Heno

  Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru.

 • Stwnsh

  Stwnsh

  Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

 • Awr Fawr

  Awr Fawr

  Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol.

 • Prynhawn Da

  Prynhawn Da

  Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da.

 • Cacamwnci

  Cacamwnci

  Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Cyw

  Cyw

  Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

 • Ar y Dibyn

  Ar y Dibyn

  Ail gyfres o'r rhaglen antur lle mae pobl yn cystadlu am becyn antur gwerth deng mil o bunnoedd a theitl Pencampwr Ar y Dibyn, Blwyddyn Antur Cymru.

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Cyfle i ddilyn bywydau eich hoff gymeriadau yn y gyfres sebon hirhoedlog. (Cyfres 2017)

 • 3 Lle

  3 Lle

  Ymhob rhaglen mae wyneb adnabyddus yn ein tywys i dri lle sy'n bwysig iddyn nhw. Cyfres 2017.

 • Dysgu gyda Cyw

  Dysgu gyda Cyw

  Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

 • Deian a Loli

  Deian a Loli

  Cyfres newydd am efeilliaid direidus a'u pwerau hudol. Pan mae Seren y pysgodyn aur yn diflannu i lawr plwg y sinc...

 • Y Ditectif

  Y Ditectif

  Mali Harries sy'n dilyn ôl troed ditectifs Cymru ac yn dysgu am rai o achosion troseddol mwyaf arswydus Cymru.

 • Ysbyty Cyw Bach

  Ysbyty Cyw Bach

  Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin.

 • Chwys

  Chwys

  Cyfres dair rhan sy'n rhoi gwedd gyfoes ar gampau gwledig traddodiadol - hafaidd, chwyslyd a bythol boblogaidd - torri coed, tynnu rhaff a chneifio.

 • Pyramid

  Pyramid

  Rhaglen gwis antur wedi ei chyflwyno gan Anni Llyn.

 • Trysor Coll Y Royal Charter

  Trysor Coll Y Royal Charter

  Hanes trysor y Royal Charter a ddrylliwyd mewn storm anferthol oddi ar arfordir Ynys Môn ym 1859.

 • Antur Natur Cyw

  Antur Natur Cyw

  Cyfres i blant meithrin sy'n cyflwyno gwybodaeth am fyd natur a gwahanol fathau o greaduriaid.

 • Cymoedd Roy Noble

  Cymoedd Roy Noble

  In the second series, Roy Noble visits more South Wales Valleys including the Neath, Gwendraeth, Swansea and Loughor Valleys.

 • Dal Ati

  Dal Ati

  Amrywiaeth o raglenni ar gyfer dysgwyr.

 • Bore Da

  Bore Da

  Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

 • Penblwyddi Cyw

  Penblwyddi Cyw

  Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Priodas Pum Mil

  Priodas Pum Mil

  Cyfres sy'n dilyn cyplau sy'n priodi wrth i'w teulu a'u ffrindiau geisio trefnu'r briodas am £5,000 a hynny mewn ychydig wythnosau!

 • Halibalw

  Halibalw

  Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Sinema'r Byd

  Sinema'r Byd

  Ffilmiau byrion ar gyfer pobl ifanc o wahanol wledydd.

 • Teulu Ni

  Teulu Ni

  Cawn ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd mewn teuluoedd o amgylch Cymru.

 • Asra

  Asra

  Plant o ysgolion cynradd Cymru sy'n cystadlu yn y gyfres hwyliog hon lle mae ennill sêr yn golygu ennill pwer.

 • Trefi Gwyllt Iolo

  Trefi Gwyllt Iolo

  Iolo Williams sy'n ein cyflwyno i fywyd gwyllt yn nhrefi Cymru.

 • Jen a Jim a'r Cywiadur

  Jen a Jim a'r Cywiadur

  Cyfres addysgiadol ar gyfer plant meithrin yng nghwmni Jen a Jim.

 • Gerddi Cymru

  Gerddi Cymru

  Cipolwg ar rai o gerddi Cymru yng nghwmni Aled Samuel.

 • Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Cyfres o ganu mawl a chyfweliadau gyda phobl am eu ffydd.

 • TiPiNi

  TiPiNi

  Cyfres liwgar ar gyfer plant meithrin sy'n dilyn TiPiNi ar daith drwy Gymru yn croesawu pawb i ddod i'r wyl i ganu a dawnsio!

 • Gornest y Gacen Penblwydd

  Gyda'r byd pobi yn mynd o nerth i nerth, mae angen mwy na'r Victoria sponge traddodiadol i greu argraff y dyddiau...

 • Y Ras i 10 Downing Street

  Ar drothwy'r Etholiad, awn y tu ôl i lenni'r ymgyrch etholiadol gan fwrw llygad craff dros rai o bolisïau'r prif bleidiau...

 • Bethan Gwanas: Y Menopos a Fi

  Bethan Gwanas: Y Menopos a Fi

  Cyfres sy'n edrych ar sawl agwedd ar y menopôs - o'r difrifol i'r doniol. Mae'n wylio hanfodol i ddynion a merched o bob oed!

 • O'r Senedd

  O'r Senedd

  Straeon gwleidyddol o bob cwr o Gymru, y Senedd ym Mae Caerdydd a San Steffan.

 • Y Diwrnod Mawr

  Y Diwrnod Mawr

  Trydedd gyfres y rhaglen sy'n dangos plentyn yn mwynhau diwrnod mawr yn ei bywyd.

 • Hen Blant Bach

  Am dri diwrnod, mae criw o blant bach yn gadael eu meithrinfa ac yn treulio eu hamser mewn canolfan ddydd i'r...

 • Bendith: Yn Fyw o Acapela

  Prosiect cydweithiol o'r bandiau Cymraeg, Plu a Colorama, yw 'Bendith'. Fe wnaethon nhw ryddhau eu halbwm, hefyd o'r enw 'Bendith' ym...

 • Pwy Geith y Gig?

  Pwy Geith y Gig?

  Ail gyfres o'r gystadleuaeth i ffurfio band newydd unigryw i gerddorion ifanc.

 • Hacio'n Holi

  Pa bynciau sydd yn poeni pobl ifanc Cymru? Beth mae'r pleidiau'n cynnig iddyn nhw? A phwy fydd yn cael eu pleidlais...

 • Y Ras i 10 Downing Street

  Wrth i'r Ras i 10 Downing Street barhau, UKIP a'r Blaid Lafur fydd o dan y chwyddwydr heno. Dylan Iorwerth fydd...

 • Y Ras i 10 Downing Street

  Mewn cyfres arbennig wrth i ni edrych ymlaen at yr Etholiad Cyffredinol, Catrin Haf Jones a Dylan Iorwerth sy'n rhoi'r arweinwyr...

 • 'Run Sbit

  'Run Sbit

  Cyfres gomedi ddychanol mewn fformat cyfres bry ar y wal.

 • Pawb a'i Farn

  Pawb a'i Farn

  Rhifynnau arbennig o'r rhaglen drafod cyn yr Etholiad Cyffredinol.

 • Becws

  Becws

  Cyfres 2. Beca Lyne-Pirkis sy'n ein hysbrydoli gyda mwy o ryseitiau blasus.

 • Lowri Morgan: Her 333

  Lowri Morgan: Her 333

  Mae Lowri Morgan am herio ei hun i redeg o Ogledd Cymru i lawr i'r De mewn tridiau gan ddringo'r Tri Chopa - Yr Wyddfa, Cader Idris a Phen y Fan - ar y ffordd.

 • Chwarter Call

  Chwarter Call

  Cyfle i ymuno â Tudur, Mari, Hanna a Jack ar gyfer digonedd o chwerthin a sgetsys gwirion.

 • Gerddi Cymru

  Gerddi Cymru

  Aled Samuel sy'n ymweld â rhai o gerddi hyfrytaf Cymru.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?