S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Stwnsh

#Fi

#Fi Ar y Ffordd i Silverstone - 12 Gorffennaf 5.20

Chwe merch uchelgeisiol o Ysgol Brynrefail, Llanrug sy'n benderfynol o lwyddo yn un o gystadlaethau ysgolion mwyaf Prydain a'r byd sef 'Formula 1 in schools'. Bwriad y merched yw cyrraedd rownd derfynol y byd ym Malaysia – ond cyn ennill lle ar yr awyren mae rhaid llwyddo yn y rownd ranbarthol a chenedlaethol!

Dyma daith tîm Falcon Force i Silverstone!

#Fi - ar Stwnsh 12 Gorffennaf 5.20

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?