S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Stwnsh

Bydd sgiliau y tîm o'r Duffryn yn ddigon i'w dod â nhw adref yn saff? Dere i gwrdd â'r pedwar dewr...

AMBER

1.Disgrifia dy hun mewn tri gair…

Tal, hwyl a charedig

2.Diddordebau…

Dawnsio, Pêl-rwyd, Pêl droed

3.Rinweddau fydd yn helpu'r tîm…

Rwy'n gyflym iawn fydd yn helpu yn erbyn y cloc.

ARMANI

1.Disgrifia dy hun mewn tri gair…

Amyneddgar, Hoffi Chwaraeon a charedig

2.Diddordebau…

Sglefr fyrddio, gymnasteg a phêl-rwyd

3.Rinweddau fydd yn helpu'r tîm…

Rwy'n amyneddgar ac yn bwyllog iawn fydd yn helpu'r rhai gwyllt yn y tim.

AYUB

1.Disgrifia dy hun mewn tri gair…

Doniol, swnllyd ac egniol

2.Diddordebau…

Pêl-droed a Bocsio

3.Rhinweddau fydd yn helpu'r tîm…

Rwy'n berson amyneddgar iawn ac yn barod i edrych ar ôl pawb.

MACSEN

1.Disgrifia dy hun mewn tri gair…

Hoffi Chwaraeon, doniol a swnllyd IAWN

2.Diddordebau…

Pob math o chwaraeon – rygbi, nofio, syrffio, pel droed a thennis.

3.Rhinweddau fydd yn helpu'r tîm…

Rwy'n bwyllog iawn ac yn gefnogol o bawb yn y tim.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?