S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Swyddi

Adran Gyfreithiol

Rydym yn chwilio am Bara-Gyfreithiwr, Gweithredydd Cyfreithiol, Cyfreithiwr dan Hyfforddiant neu Gyfreithiwr sydd wedi cymhwyso'n ddiweddar (0-2 flynedd) i ymuno â'r tîm Cyfreithiol yn S4C.Byddwch yn darparu cymorth a chyngor i dimau ar draws S4C ar amrywiaeth eang o faterion cyfreithiol sydd yn effeithio ar bob agwedd o wasanaethau S4C.

Yn ogystal â meddu ar sgiliau cyfathrebu dwyieithog cryf, disgwylir i ddeilydd y swydd fod â'r parodrwydd a'r gallu i ddysgu ac ymgymryd â meysydd newydd, yn ogystal â'r gallu i gydweithio'n effeithiol.

Cyflog: Cystadleuol

Cytundeb: Parhaol heblaw yn achos cytundeb hyfforddiant (a fydd yn 2 flynedd o hyd).

Oriau: 35¾ yr wythnos neu ystyrir ceisiadau i weithio rhan amser gyda chyflog pro rata.

Lleoliad: Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar Ddydd Mercher y 16 Ionawr 2019 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r tîm Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ. Nid ydym yn derbyn CV.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?