S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Swyddi

Rheolwr Costau

Bydd y Rheolwr Costau yn gweithio o fewn yr adran gyllid a bydd yn atebol i'r Uwch Reolwr Costau.

Mae'r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd yma.

Lleoliad: S4C, Yr Egin, Carmarthen, SA31 3EQ

Cyflog: £22,000 - £25,000

Cytundeb: Parhaol

Oriau gwaith: 35¾ awr yr wythnos. Oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar 25 Ionawr 2019 atadnoddau.dynol@s4c.co.uk neu'r adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ.

Nid ydym yn derbyn CV.

Manylion Swydd

Ffurflen gais

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?