S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Swyddi

Datblygwr y Wê (Rhan Amser)

Bydd y Datblygwr y Wê yn gyfrifol am ymgymryd â'r gwaith datblygu sydd wedi'i grisialu yn rhan o strategaeth ddigidol S4C. Yn bennaf, mae'r gwaith hwn yn ymwneud â datblygu Chwaraewr Clic S4C, gan wella profiad y defnyddiwr a chyflwyno nodweddion newydd.

Lleoliad: Disgwylir y bydd y swydd hon wedi ei lleoli yn bennaf yng Nghanolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin.

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Contract: Contract parhaol

Oriau gwaith: 3 diwrnod yr wythnos. Yn sgil natur y rôl, disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio y tu allan i oriau swyddfa arferol, ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 ar 19 Mawrth 2019, a hynny i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu i'r Adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.

Ni dderbynnir CVs.

Manylion Swydd

Ffurflen Cais

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?