S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Swyddi

Pennaeth Data a Dadansoddi

Rôl y Pennaeth Data a Dadansoddi yw sicrhau bod dadansoddi, data a barn y gynulleidfa wrth wraidd yr holl benderfyniadau strategol a golygyddol pwysig a gymerir.

Mae ffocws ar y dyfodol yn hanfodol, felly disgwylir person sy'n agored i ffyrdd newydd a diddorol o fesur defnydd cyfryngau a barn y gynulleidfa.Person sy'n cymryd diddordeb mewn datblygiadau ym maes ymchwil a mesur,ac sy'n ymwybodol o newidiadau mewn darlledu a diwydiannau cysylltiedig ac yn dymuno rhannu dadansoddi a dysgu ar draws y sefydliad.

Lleoliad: Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.Mae S4C yn cynnig trefniadau gweithio'n hyblyg.

Cyflog: Cystadleuol

Cytundeb: Parhaol

Oriau gwaith: 35.75 yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio tu allan i oriau swyddfa, ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl pro rata i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

Ceisiadau

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Gwener 26 Gorffennaf 2019 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ. Nid ydym yn derbyn CV.

Manylion swydd

Ffurflen Cais

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?