S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Swyddi

Clerc Cyllid

Rydym yn chwilio am Glerc Cyllid i ymuno â'r Tîm Cyllid. Yn ogystal â dyletswyddau eraill, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am bob agwedd o'r llyfr pryniant wrth ddefnyddio IDocuments a SAP Business 1.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar sgiliau cadw llyfrau rhagorol.Mae profiad o weithio mewn adran gyllid prysur a delio gyda phob agwedd o lyfr pryniant yn hanfodol.

Manylion eraill

Lleoliad: S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ

Cyflog: £20,000 - £23,000

Cytundeb: Parhaol

Oriau: 35¾ yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc. Mae S4C yn cynnig cynllun gweithio'n hyblyg.

Ceisiadau

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Mercher 4 Medi 2019 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r tîm Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ. Nid ydym yn derbyn CV.

Manylion Swydd

Ffurflen gais

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?