S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Swyddi

Cyfreithiwr

Rydym yn chwilio am Gyfreithiwr i ymuno â'r tîm Cyfreithiol yn S4C. Yn ddelfrydol fe fydd gennych rywfaint o brofiad ôl-gymhwysol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu cymorth a chyngor i dimau ar draws S4C ar amrywiaeth eang o faterion cyfreithiol sydd yn effeithio ar bob agwedd o wasanaethau S4C.

Yn ogystal â meddu ar sgiliau cyfathrebu dwyieithog cryf, disgwylir i ddeilydd y swydd fod â phrofiad o ddrafftio cytundebau masnachol. Nid yw profiad o gyfraith darlledu yn ofynnol.

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Cytundeb: Parhaol

Oriau: 35¾ yr wythnos neu ystyrir ceisiadau i weithio rhan amser gyda chyflog pro rata.

Lleoliad: Canolfan S4C Yr Egin Caerfyrddin am dri diwrnod yr wythnos, gyda'r opsiwn i weithio'n hyblyg am ddeuddydd (pro rata yn y ddau achos os yn gweithio rhan amser).

Dylid anfon ceisiadau erbyn 17.15 y prynhawn ar ddydd Iau y 17 Hydref 2019 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r tîm Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ. Nid ydym yn derbyn CV.

Manylion Swydd

Ffurflen gais

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?