S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Swyddi

Cynllun Carlam Ffeithiol Cymru

Mae Cynllun Carlam Ffeithiol yn bartneriaeth hyfforddiant newydd ac arloesol i gyflymu datblygiad a thwf cynhyrchu teledu ffeithiol Cymreig. Caiff ei ariannu gan BBC Cymru Wales, Channel 4 ac S4C, a bydd yn cynnig cyfleoedd datblygu pwrpasol i gynhyrchwyr sydd â'r potensial i fod yn y genhedlaeth nesaf o bobl sy'n denu talent ac sy'n ennill busnes yng Nghymru.

Bydd y cynllun hwn yn rhoi chwech o gynhyrchwyr dawnus, creadigol a sefydledig ar gwrs carlam, yn meithrin eu henw da ac yn cyflymu eu cynnydd tuag at fod yn gynhyrchwyr cyfres, uwch gynhyrchwyr ac uwch gynhyrchwyr datblygu hynod effeithiol. Bydd yn ennyn hyder ac yn hybu ansawdd, gan sicrhau bod cynnyrch ffeithiol yng Nghymru yn mynd o nerth i nerth ac yn parhau i ffynnu.

Os oes gennych ddiddordeb mewn clywed mwy am y Cynllun Carlam Ffeithiol, bydd sesiwn holi ac ateb gyda chomisiynwyr a Chyfarwyddwr y Rhaglen yn BBC Cymru Wales, Sgwâr Canolog, Caerdydd am 1 o'r gloch ar Ragfyr 5ed. Anfonwch neges e-bost at Hannah Corneck hannah@hannahcorneck.com i gofrestru ar gyfer y digwyddiad neu i gael mwy o wybodaeth. I wneud cais, darllenwch y ddogfen Rhagor o Wybodaeth. Cynhelir y cyfweliadau ddechrau mis Chwefror 2020.

I wneud cais, darllenwch y ddogfen Rhagor o Wybodaeth. Cynhelir y cyfweliadau ddechrau mis Chwefror 2020

Rhagor o wybodaeth

Cliciwch yma I wneud cais

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?