S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Swyddi

Swyddog Ymchwil

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â thîm Ymchwil Cynulleidfa S4C fel Swyddog Ymchwil, lle byddwch yn casglu a dehongli gwybodaeth o amrywiol ffynonellau i'n galluogi i ddeall anghenion a natur ein cynulleidfaoedd ar draws pob llwyfan.

Bydd profiad gennych o ysgrifennu adroddiadau clir ar sail ymchwiliadau ystadegol trwyadl, a disgwylir i chi fedru cynllunio eich gwaith i ateb cwestiynau ymarferol yn ymwneud â chomisiynu, amserlennu a marchnata ein rhaglenni.

Byddwch yn medru gweithio yn hyderus yn y Gymraeg a'r Saesneg a gallu egluro'ch gwaith a'ch casgliadau i staff ar bob lefel yn gywir ac effeithiol.

Lleoliad: Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ. Rydym ni'n cynnig trefniadau gweithio'n hyblyg. Mae S4C yn gweithio dan amodau cyfyngedig oherwydd coronafeirws ar hyn o bryd. Efallai y bydd yn ofynnol i chi weithio o bell wrth ymuno â'r sefydliad pe bai'r cyfyngiadau'n dal i fod yn eu lle.

Cyflog: Rydym yn cynnig cyflog cystadleuol yn seiliedig ar brofiad.

Cytundeb: Parhaol

Oriau Gwaith: 35.75 awr yr wythnos. Croesawir ceisiadau i weithio'n hyblyg yn unol â'n polisi gweithio'n hyblyg.

Cyfnod Prawf: Mae gofyn i bob un a benodir gan S4C fod ar brawf am gyfnod o 6 mis er mwyn i S4C gael adolygu perfformiad, ymddygiad, a phresenoldeb yn y gwaith.

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

Pensiwn: Cynllun Pensiwn Personol Grŵp. Bydd y cyflogwr yn cyfrannu 10% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun. Bydd disgwyl i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12.00 hanner nos 16 Awst 2020 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ. Nid ydym yn derbyn CV.

Cyfweliadau

Dyddiad Cyfweld: 27 Awst 2020 drwy Zoom. Os nad ydych ar gael ar y dyddiad yma plîs gadewch i ni wybod yn eich cais.

Manylion Swydd

Ffurflen Cais

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?