S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Swyddi

Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant

Bydd y Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant yn gweithio yn agos gyda'r adrannau cynnwys, cyfathrebu, partneriaethau ac adnoddau dynol ac yn atebol i'r Cyfarwyddwr Partneriaethau.

Cynigir y rôl hon ar gytundeb 12 mis cyfnod penodol. Byddwch yn seiliedig yn ein swyddfa yng Nghaerfyrddin a disgwyli'r i chi dreulio amser yno ac o bryd i'w gilydd yn swyddfeydd S4C yng Nghaernarfon a Chaerdydd.

Rydyn yn croesawu ceisiadau gan rai sy'n dysgu Cymraeg ac yn cynnig gwersi i gefnogi staff ar hyd eu taith iaith.

Lleoliad: Mae pencadlys S4C yng Nghanolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin. Bydd disgwyl i chi dreulio amser yno ac o bryd i'w gilydd yn swyddfeydd S4C yng Nghaernarfon a Chaerdydd a ble bynnag arall y bydd S4C yn gofyn ichi yn rhesymol yn rhinwedd eich swydd.

Cyflog: £25,000 -£28,000 y fl.wyddyn

Cytundeb: 12 mis i ddechrau. Rydym hefyd yn fodlon ystyried secondiad

Oriau Gwaith: 35.75 awr yr wythnos. Croesawir ceisiadau i weithio'n hyblyg yn unol â'n polisi gweithio'n hyblyg.

Cyfnod Prawf: 6 mis

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

Pensiwn: Cynllun Pensiwn Personol Grŵp. Bydd y cyflogwr yn cyfrannu 10% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun. Bydd disgwyl i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau

Dylid anfon ceisiadau erbyn 17.00 ar 30 Medi 2020 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.Nid ydym yn derbyn CV.

Gallwch hefyd gysylltu gyda ni ar y ebost uchod i drafod y swydd o flaen llaw neu i ofyn am ragor o wybodaeth.

Manylion Swydd

Cysylltwch gyda adnoddau dynol os oes angen format arall o'r ddogfen arnoch.

Ffurflen Cais

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?