S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

 • Yn Rhannu'r Angerdd: gwasanaeth chwaraeon diguro S4C

  17 Mawrth 2019

  Mae 2019 eisoes yn llawn atgofion gwych o'r meysydd chwarae a bydd gwasanaeth S4C yn ystod gweddill y flwyddyn yn rhoi'r sylw gorau posib i athletwyr o Gymru sy'n cystadlu ar lwyfan y byd.

 • FFIT Cymru yn dychwelyd i'r dosbarth i lansio ymgyrch iechyd plant

  13 Mawrth 2019

  Mae'n bwysig bod plant yn dod i arfer â gwneud y penderfyniadau cywir ynglŷn â'u hiechyd er mwyn byw bywyd hapus. Dyna yw neges ymgyrch newydd mae cyfres iechyd S4C, FFIT Cymru, yn rhannu ymysg ysgolion cynradd ledled Cymru.

 • Cam yn nes at y Sgwâr Canolog

  Dydd Llun (25 Chwefror 2019) bydd 34 o staff technegol S4C yn trosglwyddo i gyflogaeth y BBC. Dyma'r cam diweddaraf wrth i'r sianel baratoi ar gyfer cydleoli gyda'r BBC yn Sgwâr Canolog, Caerdydd ar ddechrau 2020. O hynny ymlaen y BBC fydd yn gyfrifol am ddarlledu a dosbarthu S4C, ar deledu ac ar-lein. Hefyd y BBC fydd yn gyfrifol am weddill isadeiledd technegol S4C.

 • Dai yn edrych mlaen at gyfres newydd o Cefn Gwlad

  Yn dilyn llawdriniaeth cyn y Nadolig, mae Dai Jones yn ôl ar y sgrîn ac yn edrych mlaen at gyfres newydd sbon o Cefn Gwlad nos Fawrth 19 Chwefror ar S4C.

  Wrth barhau i wella adref yn Llanilar bydd Dai yn cael y cyfle i edrych n'ôl ar rhai o'r cymeriadau cofiadwy mae e wedi cwrdd â nhw mewn dros 35 mlynedd o gyflwyno Cefn Gwlad ar S4C.

 • Cyhoeddi partneriaeth newydd rhwng S4C a Mudiad Meithrin

  Mae S4C a Mudiad Meithrin wedi cyhoeddi partneriaeth newydd sbon er mwyn rhannu ymrwymiad o gynnig cyfleoedd i ddefnyddio, mwynhau a chlywed y Gymraeg.

  Prif amcan a phwrpas gwaith Mudiad Meithrin yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar drwy gyfrwng y Gymraeg.

 • Megan yn ennill Ysgoloriaeth T Glynne Davies

  Mae S4C wedi cyhoeddi mai Megan Davies yw'r myfyriwr ôl-radd sydd wedi ennill Ysgoloriaeth T Glynne Davies ar gyfer 2018-19.

  Mae Megan, 23 oed, sy'n wreiddiol o Bontarddulais ger Abertawe, yn dilyn cwrs MA mewn Newyddiaduraeth Darlledu yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd ar hyn o bryd.

 • S4C ar gael mewn manylder uchel ar Virgin Media Sianel 166

  Gall cwsmeriaid Virgin Media nawr fwynhau rhaglenni S4C mewn manylder uchel, a hynny wrth i bencampwriaeth y Chwe Gwlad gychwyn.

  Fel rhan o bartneriaeth arbennig rhwng S4C a Virgin Media, gall cwsmeriaid Virgin Media TV fwynhau holl arlwy S4C ar deledu manylder uchel safonol.

 • Cwmni newydd i ddarparu isdeitlau

  Mae S4C wedi cyhoeddi mai Cyfatebol sydd wedi ennill cytundeb gwasanaeth isdeitlo y sianel.

  Bydd Cyfatebol yn darparu gwasanaeth isdeitlo Saesneg sy'n cynnwys gwasanaeth isdeitlo Saesneg ar gyfer rhaglenni byw a rhaglenni a gyflwynir yn agos at y dyddiad darlledu a gwasanaeth isdeitlo Cymraeg i S4C dros y pedair blynedd nesaf.

 • Eisiau colli pwysau a thrawsnewid eich hunain? Ceisiadau yn agored ar gyfer y gyfres newydd o FFIT Cymru

  15 Ionawr 2019

  Mae rhaglen deledu sy'n anelu i drawsnewid ffitrwydd a iechyd pum person yn derbyn ceisiadau ar gyfer y gyfres nesaf.

  Mae Cwmni Da, y cwmni teledu sy'n cynhyrchu FFIT Cymru ar gyfer S4C, yn annog pobl i roi eu henwau ymlaen i gymryd rhan yn y gyfres nesaf drwy fynd i'r wefan, s4c.cymru/ffitcymru, a chlicio ar y botwm 'Ymgeisio Yma'. Y dyddiad cau yw 25 Ionawr 2019.

 • Newyddion cynhyrchu

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?