S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

 • Mwynhewch wledd o glasuron a ffilmiau’r Ŵyl gyda bocs sets S4C Clic

  12 Rhagfyr 2018

  Mi fydd detholiad o gyfresi poblogaidd S4C a ffilmiau Nadolig ar gael i'w wylio ar alw fel bocs sets ar wasanaeth ar-alw y sianel, S4C Clic.


 • 50,000 o ddilynwyr Facebook gan S4C

  Mae S4C wedi cyhoeddi cystadleuaeth arbennig i ddathlu cyrraedd 50,000 o ddilynwyr ar Facebook. S4C sy'n rhedeg y cyfrif Cymraeg mwyaf gyda'r nifer uchaf o ddilynwyr.

 • S4C yn ennill gwobr BAFTA plant

  Mae cyfres antur ddychrynllyd i bobl ifanc, Prosiect Z, wedi ennill gwobr BAFTA Plant 2018. Cynhaliwyd seremoni BAFTA, sydd yn gwobrwyo'r rheiny sy'n flaengar ym maes cyfryngau plant ym Mhrydain, yn Llundain neithiwr nos Sul 25 Tachwedd.

 • Un Bore Mercher (Keeping Faith) wedi ei henwebu am wobr drama rhyngwladol

  Mae cyfres lwyddiannus S4C Un Bore Mercher (Keeping Faith) wedi cael ei henwebu yng Ngwobrau Rhyngwladol Drama C21 2018 yng nghategori Drama Gorau Drama Mewn Iaith Heblaw Saesneg.

  Wedi ei ffilmio yng ngorllewin Cymru, fe ddatblygwyd Un Bore Mercher yn wreiddiol gan S4C. Yn ystod yr haf, dangoswyd Keeping Faith ar deledu rhwydwaith ar draws y DG - y tro cyntaf i gynhyrchiad drama teledu ar y cyd rhwng S4C a BBC Cymru gael ei ddarlledu ar BBC One.

 • Agoriad swyddogol pencadlys newydd S4C

  8 Tachwedd 2018

  Bydd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon Jeremy Wright CF, AS a Gweinidog Llywodraeth y DU i Gymru Yr Arglwydd Bourne yn agor pencadlys newydd S4C yng Nghaerfyrddin heddiw, dydd Iau, 8 Tachwedd 2018 am 11.30 y bore.

  Yn ystod eu hymweliad byddant yn cael eu tywys ar daith o'r adeilad newydd sbon, arloesol Yr Egin.

 • Noson Gwylwyr Y Trallwng

  1 Tachwedd 2018

  Mae rhai o gyflwynwyr mwyaf poblogaidd S4C yn byw ac yn gweithio yng nghanolbarth Cymru ac mae camera cwmnïau teledu Cymraeg yn aml yn cael eu gweld yn ffilmio ar hyd a lled Powys - ond nawr mae cyfle i wylwyr yr ardal ddod o hyd i'w llais.

 • Isuzu yn noddi tîm Cymru

  31 Hydref 2018

  Mae S4C wedi denu cefnogaeth noddwr crysau tîm rygbi Cymru, Isuzu, ar gyfer Cyfres Ryngwladol Under Armour yr Hydref eleni. Bydd y cwmni ceir o Siapan - sydd yn cael eu hadnabod fel y pick-up professionals ac yn sy'n gwneud Isuzu D-Max - yn noddi rhaglenni Clwb Rygbi Rhyngwladol, wrth iddyn nhw ddangos gemau Cymru yn fyw yn ystod mis Tachwedd.


 • Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg

  25 Hydref 2018

  Mae S4C wedi cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg ar gyfer 2017/18

 • Gardd arbennig i gartref Hedd Wyn

  24 Hydref 2018

  Mae tîm Garddio a Mwy wedi bod yn gweithio ar brosiect arbennig iawn gyda chymuned leol ardal Trawsfynydd i greu gardd yn Yr Ysgwrn - sef cartref y bardd Hedd Wyn a fu farw yn y Rhyfel Mawr.

 • Newyddion cynhyrchu

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?