S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W2: 4 Ionawr - 10 Ionawr

1. Pobol y Cwm: Mali Harries

Mae'r actores Mali Harries yn edrych ymlaen at bortreadu'r heriau sy'n wynebu ei chymeriad Jaclyn Parri.

2. Noson Lawen: Eisteddfod 2019

Cyfle i ail-fyw Noson Lawen Eisteddfod 2019 a mwynhau'r adloniant yng nghwmni llu o sêr.

3. Mwy o Sgorio

Gyda 2020 yn argoeli i fod yn flwyddyn fawr arall i fyd pêl droed Cymru, bydd y gyfres Mwy o Sgorio yn dychwelyd i'r sgrin.

Yn y bennod gyntaf, cawn ein tywys drwy hanes grys coch Cymru gan bennaeth cyfathrebu Cymdeithas Bel Droed Cymru, Ian Gwyn Hughes.

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nghilbedlam.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?