S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Ffilm S4C yn cipio gwobr ddarlledu bwysig

26 Tachwedd 2010

 Mae’r ffilm bwerus Cwcw wedi ennill gwobr ddarlledu fawr arall trwy gipio Gwobr Ffilm Lleiafrifoedd Ewrop mewn gŵyl ryngwladol yng Ngogledd Fresia, Yr Almaen.

Mae Cwcw, a ysgrifennwyd a’i chyfarwyddo gan Delyth Jones, yn bortread o fywyd y sgriptwraig Jane Jones, sydd yn gweld ei byd yn datod o flaen ei llygaid yn wyneb ei phriodas ddinistriol â’r actor Sam Llewelyn.

Cafodd y ffilm ei darlledu mewn dwy ran yn gynharach eleni ar S4C a sêr y cynhyrchiad yw Eiry Thomas fel Jane, Rhys Richards fel ei gŵr alcoholig, Sam ac Aneirin Hughes fel ei chariad mewn cyfyngder, yr optegydd John Jones.

Mae’r ffilm, a gynhyrchwyd gan Ffilmiau Fondue, wedi ennill gwobrau’r ffilm orau yng Ngŵyl Ffilm Female Eye, Toronto, Canada a Gŵyl Ffilm Ryngwladol De Affrica, ynghyd a gwobrau BAFTA Cymru ar gyfer Eiry Thomas fel Actores Orau a John Hardy ar gyfer y Tracsain Cerddoriaeth Gwreiddiol.

Gyda’i sgriptio dychmygus, cast cryf, cyfarwyddo trawiadol a sgôr gerddorol hudol, mae’r ffilm yn ein harwain ar siwrne ryfedd rhwng bywyd dinesig Jane yng Nghaerdydd a bywyd alternatif ym mhentre delfrydol Iet y Bompren yng ngorllewin Cymru. Ar ei thaith, mae Jane yn croesi rhwng ffantasi a realiti, gwirionedd a ffuglen a gwallgofrwydd a sobrwydd.

Meddai Delyth Jones: "Rwy’n hynod falch bod Cwcw wedi ennill ei thrydedd wobr ffilm ryngwladol. Yr hyn sy’n wych yw bod trefnwyr yr ŵyl ffilm wedi ein gwahodd ni i gyflwyno’r ffilm ar gyfer y dangosiad a rhestr fer y wobr. Mae’n dda gweld ffilmiau o Gymru yn cael sylw ledled Ewrop. Mae’r wobr yn deyrnged i dalent a phroffesiynoldeb pawb fu’n gysylltiedig â’r ffilm.

Ychwanegodd Pennaeth Cynnwys S4C, Meirion Davies: “Rydym yn falch iawn bod Cwcw wedi ennill cydnabyddiaeth ryngwladol bellach ac yn llongyfarch pawb a fu’n ymwneud â’r ffilm ar eu lwyddiant.”

Diwedd

 

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?