Neidio at y cynnwys

S4C

Croeso i dudalennau cymorth S4C

Mae rhaglenni S4C yn ymdrin â phynciau amrywiol. Mae'r tudalennau cymorth yma'n cynnwys deunydd cynorthwyol cyfredol. Mae hyn yn cynnwys llinellau cymorth ar y ffôn, gwasanaethau gwybodaeth wedi ei recordio ac unrhyw help perthnasol arall i rai o raglenni'r sianel.

Rydyn ni'n diweddaru'r tudalennau yma'n gyson gyda gwybodaeth am wasanaethau a mudiadau allai fod o gymorth i chi.

Mae unrhyw linellau cymorth ffôn neu wasanaethau gwybodaeth wedi ei recordio fel arfer yn defnyddio rhif ffôn rhad ac am ddim. Bydd cost galwadau o ffôn symudol yn dibynnu ar eich darparydd. Nid yw S4C yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefannau trydydd parti a gyfeirir atynt yn y tudalennau yma.

Man y Mudiadau

Branwen Thomas yn rhoi cyngor

Mae yna 29 Canolfan Cynghori ar draws Cymru, pob un yn elusen gofrestredig ac yn darparu cyngor ar draws 259 o leoliadau. Cynigir cyngor annibynnol, cyfrinachol a diduedd i bawb ar eu hawliau a'u cyfrifoldebau. Maent yn cyflawni hyd drwy ddefnyddio sawl ffordd o gyfathrebu, nid yn unig wyneb yn wyneb. Darllenwch fwy am beth maent yn ei wneud yng Nghymru a sut fedrwch chi wirfoddoli.

Tyfu

Tyfu

Help, cyngor a chefnogaeth wrth dyfu i fyny. Popeth o sut mae delio gyda bwlis, neu beth sy‘n digwydd pan fod rhieni'n gwahanu, i gymryd blwyddyn allan cyn coleg. Ble i fynd am y wybodaeth orau ar unrhyw adeg.