2017-05-19 14:35:23.668141 2017-05-19 14:35:23.668141 Arlwy dreiddgar S4C dros gyfnod Etholiad Cyffredinol 2017 Wrth i’r ymgyrch etholiadol boethi bydd S4C yn cynnig arlwy gynhwysfawr o raglenni amrywiol am y ras... 2017-05-19 14:35:23.668141 2017-05-19 09:12:45.873002 Noson Gwylwyr S4C yn cyrraedd Caerfyrddin Gyda'r gwaith adeiladu wedi dechrau ar Ganolfan S4C Yr Egin ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, y gobaith yw... 2017-05-19 09:12:45.873002 2017-05-17 10:58:02.729625 Darganfod anturiaethau newydd bob dydd wrth bori drwy ap newydd Byd Cyw Mae Cyw wedi lansio ap newydd lliwgar a dyfeisgar, gyda hwyl, gemau, straeon a chaneuon a fydd yn difyrru plant... 2017-05-17 10:58:02.729625 2017-05-15 15:59:45.939719 Cyhoeddi Prif Weithredwr newydd S4C Cyhoeddi Prif Weithredwr newydd S4C Mae S4C yn falch o gyhoeddi fod Owen Evans wedi ei benodi yn Brif Weithredwr... 2017-05-15 15:59:45.939719 2017-05-11 10:26:29.841036 Deuawd anturus o Fro Ddyfi yn dod i'r brig ar Ynys Manaw Roedd rheswm dathlu i'r ddau ffermwr o Fro Ddyfi – Wil Hendreseifion ac Aeron Pughe – wedi iddyn nhw ennill... 2017-05-11 10:26:29.841036 2017-05-10 10:03:54.46249 Cynyrchiadau S4C yn cipio medalau yng Ngwobrau Gŵyl Efrog Newydd 2017 Mae dau o gynyrchiadau S4C wedi cipio Medalau Arian y Byd yng Ngŵyl Ryngwladol Teledu a Gwobrau Ffilm a Theledu... 2017-05-10 10:03:54.46249 2017-05-03 15:31:49.926445 Mind yn canmol wythnos o raglenni ar S4C sy’n "taflu goleuni" ar broblemau iechyd meddwl Mae’r elusen iechyd meddwl Mind wedi canmol wythnos arbennig o raglenni ar S4C sy’n trafod ac yn annog sgwrs am... 2017-05-03 15:31:49.926445 2017-05-03 12:56:34.561306 S4C i ddarlledu uchafbwyntiau Taith y Llewod i Seland Newydd Bydd Llewod Prydain ac Iwerddon yn wynebu'r her eithaf yr haf yma wrth iddyn nhw geisio trechu’r Crysau Duon ar... 2017-05-03 12:56:34.561306 2017-04-27 15:35:39.198227 Newid amserlen S4C yn dod ag omnibws Pobol y Cwm yn ôl Mi fydd omnibws wythnosol Pobol y Cwm yn cael ei dangos ar S4C unwaith eto, yn rhan o nifer o... 2017-04-27 15:35:39.198227