2017-02-13 16:31:28.924758 2017-02-13 16:31:28.924758 S4C a CBAC yn dod ynghyd i osod heriau cyfathrebu cyffrous i bobl ifanc yn y gymuned Mae’r bwrdd arholi CBAC a'r sianel deledu S4C wedi dod at ei gilydd i greu heriau cyfathrebu cyffrous yn y... 2017-02-13 16:31:28.924758 2017-02-01 10:28:17.520701 Y gorau o’r byd bocsio ac ymladd MMA Cymru i’w gweld ar gyfres newydd S4C, Y Ffeit Bydd cyfres chwaraeon newydd ar S4C yn dangos y gornestau bocsio ac MMA orau sy’n cael eu cynnal yng Nghymru. Bydd... 2017-02-01 10:28:17.520701 2017-01-23 17:07:18.12712 Cyhoeddi Comisiynydd Ffeithiol S4C Mae S4C wedi cyhoeddi mai Llinos Wynne yw Comisiynydd Ffeithiol newydd y sianel. Bydd Llinos yn dechrau ar ei swydd... 2017-01-23 17:07:18.12712 2017-01-13 11:24:59.745352 Efrog Newydd yn rhoi llwyfan i'r Cantata Memoria Bydd campwaith corawl Syr Karl Jenkins, sy'n nodi 50 mlynedd ers trychineb Aberfan, yn cael ei berfformio ar lwyfan fyd-enwog... 2017-01-13 11:24:59.745352 2017-01-06 12:19:16.164985 Gwylio yn dyblu mewn tri mis i S4C Mae ffigyrau gwylio cynnwys fideo S4C sydd ar gael ar gyfryngau cymdeithasol wedi dyblu o dros filiwn i dros ddwy... 2017-01-06 12:19:16.164985 2017-01-06 10:00:12.972962 Gwobr Hollywood i ddogfen am ffotograffydd Rhyfel Fietnam Mae rhaglen ddogfen sy'n dathlu gwaith a bywyd y ffotograffydd byd-enwog o Ruddlan, y diweddar Philip Jones Griffiths, wedi ennill... 2017-01-06 10:00:12.972962 2016-12-09 11:48:03.611333 S4C yn cyhoeddi fod ei Brif Weithredwr yn gadael ei rôl ar ddiwedd 2017 Heddiw mae S4C yn cyhoeddi y bydd ei Brif Weithredwr, Ian Jones yn rhoi’r gorau i’w swydd tua diwedd 2017... 2016-12-09 11:48:03.611333 2016-12-06 15:03:20.06988 Cyhoeddi deg prosiect rhestr fer cynllun Sinematig Mae deg tîm o awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr o Gymru wedi eu cynnwys ar restr fer cynllun ffilmiau nodwedd Ffilm... 2016-12-06 15:03:20.06988 2016-12-05 10:59:20.425259 Myfyrwyr Gelli Aur yn hawlio teitl Fferm Ffactor Wedi saith wythnos o fôn braich, profi sgiliau a gwybodaeth ym mhob agwedd o fyd amaeth, Tîm Gelli Aur yw... 2016-12-05 10:59:20.425259