2017-01-13 11:24:59.745352 2017-01-13 11:24:59.745352 Efrog Newydd yn rhoi llwyfan i'r Cantata Memoria Bydd campwaith corawl Syr Karl Jenkins, sy'n nodi 50 mlynedd ers trychineb Aberfan, yn cael ei berfformio ar lwyfan fyd-enwog... 2017-01-13 11:24:59.745352 2017-01-06 12:19:16.164985 Gwylio yn dyblu mewn tri mis i S4C Mae ffigyrau gwylio cynnwys fideo S4C sydd ar gael ar gyfryngau cymdeithasol wedi dyblu o dros filiwn i dros ddwy... 2017-01-06 12:19:16.164985 2017-01-06 10:00:12.972962 Gwobr Hollywood i ddogfen am ffotograffydd Rhyfel Fietnam Mae rhaglen ddogfen sy'n dathlu gwaith a bywyd y ffotograffydd byd-enwog o Ruddlan, y diweddar Philip Jones Griffiths, wedi ennill... 2017-01-06 10:00:12.972962 2016-12-09 11:48:03.611333 S4C yn cyhoeddi fod ei Brif Weithredwr yn gadael ei rôl ar ddiwedd 2017 Heddiw mae S4C yn cyhoeddi y bydd ei Brif Weithredwr, Ian Jones yn rhoi’r gorau i’w swydd tua diwedd 2017... 2016-12-09 11:48:03.611333 2016-12-06 15:03:20.06988 Cyhoeddi deg prosiect rhestr fer cynllun Sinematig Mae deg tîm o awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr o Gymru wedi eu cynnwys ar restr fer cynllun ffilmiau nodwedd Ffilm... 2016-12-06 15:03:20.06988 2016-12-05 10:59:20.425259 Myfyrwyr Gelli Aur yn hawlio teitl Fferm Ffactor Wedi saith wythnos o fôn braich, profi sgiliau a gwybodaeth ym mhob agwedd o fyd amaeth, Tîm Gelli Aur yw... 2016-12-05 10:59:20.425259 2016-12-01 09:05:56.17955 Partneriaeth newydd rhwng S4C a’r Swyddfa Dywydd Boed law neu hindda, bydd gwasanaeth tywydd newydd S4C yn cael ei lansio ar 1 Rhagfyr gan ddechrau ar bartneriaeth... 2016-12-01 09:05:56.17955 2016-11-21 14:18:16.841638 Rhoi llais i bobl ifanc ar lawr y Senedd Mae S4C yn falch o groesawu disgyblion chweched dosbarth o chwe ysgol uwchradd ar draws Cymru i roi eu barn... 2016-11-21 14:18:16.841638 2016-11-17 10:14:31.00898 Gwireddwch y freuddwyd o gyrraedd brig y siartiau! Pwy all wadu nad ydyn nhw, rhywbryd neu'i gilydd, wedi breuddwydio am gael cân ar frig y siartiau? Cân fydd... 2016-11-17 10:14:31.00898