2017-03-24 09:26:45.356226 2017-03-24 09:26:45.356226 Prif Weinidog Cymru yn anrhydeddu Cantata Memoria Mewn ymateb i’r newyddion fod Syr Karl Jenkins a’r Prifardd Mererid Hopwood wedi eu cyflwyno gyda Gwobr Arbennig y Prif... 2017-03-24 09:26:45.356226 2017-03-21 18:11:01.883673 Datganiad S4C yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog, Theresa May Datganiad gan S4C: “Mae S4C yn croesawu ymrwymiad y Llywodraeth i sicrhau dyfodol S4C, a’r pecyn o fesurau a gyhoeddwyd heddiw... 2017-03-21 18:11:01.883673 2017-03-11 23:41:07.712507 Cadi Gwyn Edwards yn ennill teitl Cân i Gymru 2017 Mae merch a fu’n breuddwydio am gystadlu yng nghystadleuaeth Gan i Gymru ers yr oedd hi’n 12 oed wedi ennill... 2017-03-11 23:41:07.712507 2017-03-08 16:22:07.83952 Gemau Rhagbrofol Cwpan y Byd Cymru yn fyw ar S4C Gyda thîm pêl-droed Cymru yn brwydro i gyrraedd Cwpan y Byd 2018 yn Rwsia, bydd S4C yn dangos gweddill gemau... 2017-03-08 16:22:07.83952 2017-02-28 16:10:25.220874 S4C yn gwisgo cenhinen ar y sgrin ac yn y galon Mae S4C wedi cydweithio â myfyrwyr o Ysgol Celf a Dylunio Prifysgol Metropolitan Caerdydd i ddylunio a chreu delweddau ar... 2017-02-28 16:10:25.220874 2017-02-28 14:23:54.704928 Dysgu’r wyddor wrth wylio a darllen gyda Cyw! Mae cyfres a llyfr newydd wedi cael ei greu er mwyn helpu rhieni i ddysgu eu plant i adnabod a... 2017-02-28 14:23:54.704928 2017-02-13 16:31:28.924758 S4C a CBAC yn dod ynghyd i osod heriau cyfathrebu cyffrous i bobl ifanc yn y gymuned Mae’r bwrdd arholi CBAC a'r sianel deledu S4C wedi dod at ei gilydd i greu heriau cyfathrebu cyffrous yn y... 2017-02-13 16:31:28.924758 2017-02-01 10:28:17.520701 Y gorau o’r byd bocsio ac ymladd MMA Cymru i’w gweld ar gyfres newydd S4C, Y Ffeit Bydd cyfres chwaraeon newydd ar S4C yn dangos y gornestau bocsio ac MMA orau sy’n cael eu cynnal yng Nghymru. Bydd... 2017-02-01 10:28:17.520701 2017-01-23 17:07:18.12712 Cyhoeddi Comisiynydd Ffeithiol S4C Mae S4C wedi cyhoeddi mai Llinos Wynne yw Comisiynydd Ffeithiol newydd y sianel. Bydd Llinos yn dechrau ar ei swydd... 2017-01-23 17:07:18.12712