2017-09-25 16:41:26.576395 2017-09-25 16:41:26.576395 Band Cymru a Band Ieuenctid Cymru 2018 Yn dilyn llwyddiant cyfres Band Cymru 2016 a Band Ieuenctid Cymru 2016, mae S4C yn falch o gyhoeddi Band Cymru... 2017-09-25 16:41:26.576395 2017-09-19 15:46:15.869078 S4C yn nodi ugain mlynedd o ddatganoli gyda rhaglen ddogfen yng nghwmni Huw Edwards Ar 19 Medi 1997, roedd Ysgrifennydd Cymru, Ron Davies yn annerch y genedl gan ddatgan ei fod yn "fore da... 2017-09-19 15:46:15.869078 2017-09-18 15:53:00.738506 Gwylio Cymdeithasol S4C yn taro tair miliwn Mae ffigyrau gwylio cynnwys cyfryngau cymdeithasol S4C wedi cyrraedd tair miliwn y mis - llai na blwyddyn ers pasio’r ddwy... 2017-09-18 15:53:00.738506 2017-09-06 17:29:14.478593 Gweddarllediad o gêm Uwch Gynghrair Cymru ganol wythnos yn lansio gwasanaeth newydd Bydd S4C yn darlledu nifer o gemau Uwch Gynghrair Cymru JD yn fyw, dim ond ar-lein y tymor hwn, yn... 2017-09-06 17:29:14.478593 2017-09-02 20:45:04.943581 Ffanffêr gan y Barry Horns i groesawu cefnogwyr o'r gogledd Cafodd cefnogwyr pêl-droed y gogledd groeso cynnes i orsaf Caerdydd Canolog, gyda pherfformiad gan fand The Barry Horns. Wrth i'r cefnogwyr... 2017-09-02 20:45:04.943581 2017-09-01 16:46:17.626079 Cofio Aberfan, stori am fabwysiadu a ffilm Y Llyfrgell ymhlith 26 o enwebiadau BAFTA Cymru i S4C Mae comisiwn arbennig Cantata Memoria, er cof am Aberfan, ymhlith rhestr swmpus o enwebiadau i gynyrchiadau S4C yng ngwobrau BAFTA... 2017-09-01 16:46:17.626079 2017-08-31 15:19:17.264628 Dyn o Wynedd am ymuno â’r Wal Goch yn erbyn Awstria ar ôl ennill cystadleuaeth cyfryngau cymdeithasol S4C Gyda dyddiau yn unig i fynd cyn gêm ragbrofol Cwpan y Byd yn erbyn Awstria, mae un cefnogwr pêl-droed lwcus... 2017-08-31 15:19:17.264628 2017-08-25 15:55:13.432941 Straeon Iris 2: S4C yn cefnogi ail gynllun ffilmiau LGBT yn yr iaith Gymraeg • Cynllun ffilmiau byrion lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws Cymraeg yn dychwelyd • S4C a Ffilm Cymru yn gweithio mewn partneriaeth... 2017-08-25 15:55:13.432941 2017-08-21 15:55:22.342437 Hansh yn denu miliwn Mae gwasanaeth cynnwys ffurf fer arlein S4C wedi cyrraedd carreg filltir nodedig ychydig dros ddeufis ers ei lansio. Mae cynnwys... 2017-08-21 15:55:22.342437