2017-07-24 17:25:13.652532 2017-07-24 17:25:13.652532 Gwasg yn noddi digwyddiadau ar S4C Mae un o gwmnïau cyhoeddi hynaf Cymru yn noddi rhai o’r digwyddiadau mwyaf ar S4C eleni. Yn dilyn llwyddiant nawdd... 2017-07-24 17:25:13.652532 2017-07-18 10:35:14.527631 Adroddiad Blynyddol 2016/17 - Estyn cynulleidfaoedd ar lwyfannau newydd er mwyn i'r sianel a'r iaith Gymraeg ffynnu Mae ymdrechion S4C i gyrraedd cynulleidfaoedd ar lwyfannau newydd yn gweithio, sy'n newyddion da i'r sianel ac i'r iaith Gymraeg... 2017-07-18 10:35:14.527631 2017-07-17 14:32:28.3091 Y Labordy: Hyfforddiant arloesol i gyfarwyddwyr yng Nghymru CYHOEDDIAD FFILM CYMRU WALES Cafodd ffilm, teledu a theatr Gymraeg Cymru hwb wrth i bedwar cyfarwyddwr addawol gychwyn ar hyfforddiant wedi'i... 2017-07-17 14:32:28.3091 2017-07-14 09:43:37.582785 Sinematig yn cyhoeddi tri phrosiect newydd fydd yn cael eu datblygu'n ffilmiau nodwedd Mae prosiectau ffilm nodwedd gan dri thîm o egin dalent Cymru wedi’u dewis i symud ymlaen i’w cynhyrchu trwy gynllun... 2017-07-14 09:43:37.582785 2017-07-13 13:58:43.598773 Penodi Garffild Lloyd Lewis i Gabinet Cyngor Sir Bwrdeistref Conwy Mae Garffild Lloyd Lewis wedi bod yn gweithio ar gytundeb tair blynedd fel Cyfarwyddwr Adleoli S4C yn arwain y gwaith... 2017-07-13 13:58:43.598773 2017-07-07 14:52:14.911027 S4C - yr unig le y gallwch weld y Llewod ar y teledu yn rhad ac am ddim y penwythnos hwn S4C yw'r unig ddarlledwr daearol yn y DU sy’n darlledu arlwy taith Llewod ac Iwerddon yn rhad ac am ddim... 2017-07-07 14:52:14.911027 2017-07-07 14:50:57.454745 S4C - yr unig le y gallwch weld y Llewod ar y teledu yn rhad ac am ddim y penwythnos hwn S4C yw'r unig ddarlledwr daearol yn y DU sy’n darlledu arlwy taith Llewod ac Iwerddon yn rhad ac am ddim... 2017-07-07 14:50:57.454745 2017-06-29 11:18:42.4748 Rasus harnes yn cael eu gweddarlledu’n fyw ar S4C Fe fydd S4C yn gweddarlledu rasus harnes dwy o wyliau trotian mwyaf Cymru yn fyw yr haf yma. Bydd pob un... 2017-06-29 11:18:42.4748 2017-06-23 14:26:23.085314 A-we â ni! Gemau ar-lein a gemau nos Wener ar Sgorio y tymor nesaf Mae Sgorio wedi cadarnhau pa gemau Uwch Gynghrair Cymru fydd yn cael eu dangos yn fyw yn ystod cyfnod cynnar... 2017-06-23 14:26:23.085314