Anfona dy fideo!

 Wyt ti eisiau dweud helô neu anfon cyfarch at rywun? Oes gen ti stori ddoniol neu jôc dda? Wyt ti’n gallu canu neu ddawnsio fel Dona Direidi? Beth yw dy hoff raglen ar Awr Fawr?  Anfona dy fideo drwy glicio ar y llun o’r we gamera melyn ac efallai gwnawn ni ei ddangos ar Awr Fawr.