Cystadleuaeth Cacen Ben-blwydd

Mae'r gystadleuaeth wedi cau erbyn hyn, bydd y tri enillydd yn cael eu cyhoeddi ar Awr Fawr, y 28ain o Ebrill.

...

Rheolau'r gystadleuaeth

Llongyfarchiadau i enillwyr Cystadleuaeth Deian a Loli

Yr enillydd yw Gwern Elis. Mi fydd ei gymeriad Llŷr y Lleidr Llyfrau, yn ymddangos yn y gyfres nesaf o Deian a Loli.

Llongyfarchiadau hefyd i Annest, Celyn a Gwenlli Dafydd. Mae poster Deian a Loli a phecyn Cyw ar y ffordd i chi.

Diolch i bawb wnaeth gystadlu!

...

Cystadleuaeth Diwrnod y Llyfr

Llongyfarchiadau i blant Ysgol Llanarth, Miri Efan, Seren a Sionyn a diolch i bawb wnaeth gystadlu!

...

Cystadleuaeth Teulu Ni

Llongyfarchiadau mawr i enillwyr Cystadleuaeth Teulu Ni, a diolch i bawb wnaeth gystadlu!

...


Cystadleuaeth Wynebau Gwirion

Dyma nhw, enillwyr ein cystadleuaeth Wynebau Gwirion. Llongyfarchiadau mawr i Rhys, Luned a Beca.

Dyma’r wynebau gwych sydd wedi ein cyrraedd ni, diolch i bawb sydd wedi anfon llun!

...