Cystadleuaeth Nôl i'r Ysgol

Llongyfarchiadau mawr i Catrin a Luned, Emlyn a Jac Efan ac Elis Wyn - enillwyr cystadleuaeth 'Nôl i'r Ysgol.

Diolch am eich lluniau chi i gyd!

...

Cystadleuaeth Fy Hoff Le

Mae'r gystadleuaeth wedi cau erbyn hyn, dolch i bawb sydd wedi anfon llun, pob lwc! Byddwn yn cyhoeddi'r enillwyr ar Fehefin 8.

Rheolau'r gystadleuaeth

...

Cystadleuaeth Cacen Ben-blwydd

Llongyfarchiadau mawr i'n enillwyr Teifi, Caio a Lleucu!

Diolch i bawb anfonodd lun, mae'r oriel yn llawn syniadau i'ch parti pen-blwydd nesa!

...

Rheolau'r gystadleuaeth

Llongyfarchiadau i enillwyr Cystadleuaeth Deian a Loli

Yr enillydd yw Gwern Elis. Mi fydd ei gymeriad Llŷr y Lleidr Llyfrau, yn ymddangos yn y gyfres nesaf o Deian a Loli.

Llongyfarchiadau hefyd i Annest, Celyn a Gwenlli Dafydd. Mae poster Deian a Loli a phecyn Cyw ar y ffordd i chi.

Diolch i bawb wnaeth gystadlu!

...