Asra

Ar blaned ASRA - planed sy’n bell iawn o’r ddaear, mae gwesty arbennig o'r enw AROS. Yma mae Seren a Lobs yn byw.

Yn aml iawn, mae Seren angen help am fod pethau’n mynd o’i le, a’r gwesty yn colli pwer! Yr unig ffordd o ennill y pwer yn ôl yw i ennill ser, a’r unig bobl sydd yn medru helpu yw bobol maint bychan y ddaear!Neges o Asra!


Dawnsio anhygoel Seren a Lobs!


Dewch i gwrdd â Lobs


Sogi - sut i ddweud hwyl fawr ar blaned Asra


Soga - y ffordd o ddweud helo ar blaned Asra


Dewch i gwrdd â Seren!