Croeso i wefan Da 'di Dona

Dewch i ymuno gyda fi, Dona Direidi wrth i mi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Da ‘di Dona!Mae ‘na bob math o bobl ‘di byw yng Nghastell Caerdydd. Y Rhufeiniaid a’r Normaniaid a llawer o bobl bwysig mewn dillad crand. Coron ar eu pennau a phopeth! Clicia ar y fideo i weld mwy.

Oeddech chi'n gwybod mai hoff fwyd y fflamingo ydy perdysen neu shrimp? Dyna pam mae nhw'n binc, achos bod nhw'n bwyta cymaint o fwyd pinc! Clicia ar y fideo i weld mwy.

Yn America, mae’n bosibl i chi gael hufen iâ blas ci poeth! Wir yr!

Oeddech chi’n gwybod bod yr enw hiraf yn y byd ar orsaf drenau yma yng Nghymru? Clicia ar y fideo i weld mwy.

Oeddech chi’n gwybod bod rhai pysgod yn siarad hefo’i gilydd drwy bwmpian! Wir yr! Clicia ar y fideo i weld mwy.

Ar ôl pob gêm, mae chwaraewyr rygbi yn cael bath llawn rhew! Hwyl, de! Clicia ar y fideo i weld mwy.

Oeddech chi’n gwybod bod ‘na gaffi cathod i gael, ble allwch chi fynd i fwynhau tê a chacen a rhoi mwythau i gathod? Clicia ar y fideo i weld mwy.

Mae gwartheg yn medru cerdded i fyny’r grisiau, ond dydy nhw ddim yn gallu cerdded i lawr. Wir yr! Clicia ar y fideo i weld mwy.

Mae’n debyg bod llawer o gŵn yn mynd i wersi yoga. Ci-oga! Clicia ar y fideo i weld mwy.

Mae o wedi cael ei brofi gan bobl glyfar iawn...gwyddonwyr ...bod siocled YN gwneud ni’n hapus. Clicia ar y fideo i weld mwy.