Deian a Loli

Cyfres am efeilliaid direidus a'u pwerau hudol. Mae Deian a Loli yn mynd ar pob math o anturiaethau hudol, fel yn ystod y cyngerdd ysgol, mae trychineb gyda Deian yn colli ei lais! Aiff Loli ac yntau ar antur i chwilio amdano – gan ddod ar draws creadur rhyfedd o'r enw Brân, sy'n byw mewn tŷ ynghanol y goedwig.

Dyma gipolwg o’r gyfres

Rhaglen 1: Y Pysgodyn Aur


Pan mae Deian a Loli yn colli eu pysgodyn aur i lawr y sinc, does ganddyn nhw ddim dewis ond defnyddio eu pwerau hudol i fynd i chwilio amdano.

Rhaglen 2: Deian a Loli a'r Gacen Nadolig


O na! Mae Deian a Loli wedi anghofio cael anrhegion Nadolig i Mam a Dad! Does dim amdani ond mynd am antur i geisio datrys y broblem... a dringo ar ben y gacen Nadolig.

Rhaglen 3: Y Sws Llyffant


Mae Deian a Loli ar y ffordd i barti gwisg ffansi, ond pan mae Loli'n rhoi sws i lyffant Deian, mae 'na rywbeth rhyfedd iawn yn digwydd…

Rhaglen 4: Deian a Loli a'r Hosan Goll


Mae chwarae'n troi'n chwerw pan aiff Deian i guddio mewn hosan streipiog. Aiff Loli ar antur i geisio achub ei brawd - i Wlad y Sanau Coll…

Rhaglen 5


Mae hi’n ddiwrnod y cyngerdd ysgol ond mae hi’n argyfwng! Mae Deian wedi colli ei lais! Does dim amdani ond rhewi eu rhieni i’r unfan, a mynd i chwilio amdano…

Rhaglen 6


Mae Mam yn sâl yn ei gwely, ac mae Deian a Loli yn benderfynol o’i helpu i wella. Aiff y ddau allan i gasglu tusw o flodau gwyllt i godi ei chalon, ond dyw hynny ddim mor syml ag y mae’n ymddangos… yn enwedig pan mae’r blodau’n medru siarad!

Rhaglen 7


Mae hi’n ddiflas iawn yn nhŷ Tad-cu felly mae Deian a Loli yn dianc i’r sied i chwarae efo’r trenau bach…

Rhaglen 8


Mae Loli wedi bod yn swnian a swnian isio gêm gyfrifiadur newydd, a gan fod Mam a Dad wedi gwrthod, does dim amdani ond gwagio cynnwys ei chadw-mi-gei. Ond mae na broblem. Mae'r Cadw-Mi-Gei-Di-Ddim yn gwrthod cael ei agor...

Rhaglen 9


Mae hi'n noson stormus a dyw Deian a Loli ddim yn gallu cysgu. Ac i wneud pethau'n waeth, mae 'na swn od yn dod oddi tan y gwely. Does gan yr efeilliaid ddim dewis ond mynd i wynebu beth bynnag sydd yna...

Rhaglen 10


Cyfres newydd am efeilliaid direidus a’u pwerau hudol. Mae Deian a Loli yn ffraeo fel cath a chi, felly mae Deian yn penderfynu gwneud ei hun yn fach a mynd i chwarae yn ei gastell lego yn lle.

Rhaglen 11


Cyfres newydd am efeilliaid direidus a’u pwerau hudol. Mae Deian a Loli wedi bwyta caws Dad i gyd a does ganddo fo ddim byd i fwyta i ginio. Does dim amdani ond mynd ar wibdaith i’r lleuad er mwyn chwilio am fwy.

Rhaglen 12


Cyfres newydd am efeilliaid direidus a’u pwerau hudol. Mae hi’n Ddydd Mawrth Crempog! Ond mae ’na broblem – does dim blawd ar ôl yn y tŷ! Mae Deian a Loli yn rhewi eu rhieni ac yn mynd i chwilio am felin wynt.

Rhaglen 13


Cyfres newydd am efeilliaid direidus a’u pwerau hudol. Mae hi’n ddiwrnod cynta’r gwanwyn ond does gan Deian a Loli ddim diddordeb mwynhau’r tawelwch. Yn lle, mae’r efeilliaid yn dianc i’r goedwig i chwilio am y gwcw.