Teulu Ni.

Bydd tri plentyn gwahanol yn ein tywys ni drwy’r digwyddiadau mawr a bach sy’n digwydd i’w teulu nhw yng nghyfres 'Teulu Ni'

TEULU NI: PEN-BLWYDD HAPUS!


Efa Haf Thomas o Gaerfyrddin fydd yn tywys ni drwy’r digwyddiadau mawr a bach sy’n digwydd i’w theulu hi. Yn y bennod yma, mae Efa a’i brawd, Noa, yn dathlu eu pen-blwyddi o fewn dyddiau o’i gilydd.

TEULU NI: DYSGU AC YMARFER


Efa Haf Thomas o Gaerfyrddin fydd yn tywys ni drwy’r digwyddiadau mawr a bach sy’n digwydd i’w theulu hi. Wythnos yma, mae pawb yn dysgu sgiliau newydd. Mae Efa yn dysgu chwarae’r ffliwt ac mae Noa yn ymuno gyda thîm pêl-droed.

TEULU NI: TEULU YN TYFU


Efa Haf Thomas o Gaerfyrddin fydd yn tywys ni drwy’r digwyddiadau mawr a bach sy’n digwydd i’w theulu hi. Mae Efa yn paratoi i groesawu aelod newydd i’r teulu - cyfneither fach newydd!

TEULU NI: CAERDYDD


Efa Haf Thomas o Gaerfyrddin fydd yn tywys ni drwy’r digwyddiadau mawr a bach sy’n digwydd i’w theulu hi. Mae Efa a’i brodyr yn cael diwrnod llawn hwyl yng Nghaerdydd gyda Gu.

TEULU NI: EID MUBARAK


Halima Yousef o Abertawe fydd yn tywys ni drwy’r digwyddiadau mawr a bach sy’n digwydd i’w theulu hi. Wythnos yma, mae’r teulu yn dathlu’r ŵyl Islamaidd, Eid.

TEULU NI: CEFFYLAU


Halima Yousef o Abertawe fydd yn tywys ni drwy’r digwyddiadau mawr a bach sy’n digwydd i’w theulu hi. Mae hi’n hanner tymor ac mae Halima a’i brodyr yn mynd ar gefn ceffyl am y tro cyntaf.