Gemau, gwobrau a llond cwt o chwerthin gyda’r ci drygionus Tref …a Tryst!

Mae cyfres newydd o Tref a Tryst yn ôl bob dydd Iau am 5:15 ar Stwnsh!

Cofiwch ffonio 08000727877 i gystadlu yn Fformiwla Wff! Rhaid bod o dan 16 oed i gystadlu. Mae'r galwadau yn rhad ac am ddim o ffôn y tŷ. Gall gostio o ffonau symudol. Cofiwch ofyn am ganiatad cyn ffonio.

Enillwyr

Dyma rai o enillwyr Tref a Tryst gyda'u gwobrau, llongyfarchiadau i bob un!

...

Eich lluniau chi!

...


Cân Tref a Tryst ar y Teledu


Rheolau Cystadlu…

1. Mae'r gystadleuaeth yn agored i bawb ac eithrio unigolion sy'n gyflogedig gan S4C, Cynhyrchiadau Boom Cymru TV Cyf. (y Cwmni), eu teuluoedd a chwmniau eraill sy'n gysylltiedig â'r gystadleuaeth.

2. I gystadlu mae rhaid ffonio i gofrestru, mae am ddim o ffôn y tŷ ond gall gostio o ffôn symudol yn ddibynnol ar y darparwr. Rhaid i ymgeiswyr fod o dan 16 oed i gystadlu a rhaid iddynt ofyn caniatd rhiant neu warchodwr cyn codi’r ffôn.

3. Dewisir cystadleuwyr ar hap.

4. Bydd gwobrau i’w hennill ar bob rhaglen

5. Os na fydd Boom Cymru TV Cyf. (y Cwmni) yn derbyn ymateb gan gystadleuydd, cedwir yr hawl i ddewis cystadleuydd arall.

6. Mae pob cystadleuydd sy’n mynd trwodd i’r stiwdio yn ennill gwobr.

7. Mae llinellau yn cau am 17.30 ar ddiwrnod y darllediad.

8. Ni ellir cyfnewid unrhyw wobr.

9. Nid oes dewis o arian parod yn lle gwobr.

10. Mae penderfyniad y Cwmni ac S4C yn derfynol.

11. Ni chymerir cyfrifoldeb am geisiadau sy'n methu cyrraedd.

12. Dehonglir cymryd rhan yn y gystadleuaeth fel ymrwymiad i'r rheolau hyn.