Gemau, gwobrau a llond cwt o chwerthin gyda’r ci drygionus Tref …a Tryst!

Tref a Tryst, fore Sadwrn am 8 ar S4C!

Eisiau ennill gwobrau mawr a gwyliau i’r teulu i wersyll Glanllyn, Llangrannog neu Fae Caerdydd?

Ffoniwch 08000727877 nawr a falle fyddwch chi yn cystadlu ar Tref a Tryst fore Sadwrn!

Am ddim o ffôn y tŷ ond falle fydd cost o ffôn symudol. Cofiwch ofyn am ganiatad cyn ffonio ac mae rhaid bod o dan 16 oed!

Enillwyr

Dyma rai o enillwyr Tref a Tryst gyda'u gwobrau, llongyfarchiadau i bob un!

...

Eich lluniau chi!

...


Cân Tref a Tryst ar y Teledu


Rheolau Cystadlu…

1. Mae'r gystadleuaeth yn agored i bawb ac eithrio unigolion sy'n gyflogedig gan S4C, Cynhyrchiadau Boom Cymru TV Cyf. (y Cwmni), eu teuluoedd a chwmniau eraill sy'n gysylltiedig â'r gystadleuaeth.

2. I gystadlu mae rhaid ffonio i gofrestru, mae am ddim o ffôn y tŷ ond gall gostio o ffôn symudol yn ddibynnol ar y darparwr. Rhaid i ymgeiswyr fod o dan 16 oed i gystadlu a rhaid iddynt ofyn caniatad rhiant neu warchodwr cyn codi'r ffôn.

3. Dewisir cystadleuwyr ar hap.

4. Bydd gwobrau i'w hennill ar bob rhaglen

5. Os na fydd Boom Cymru TV Cyf. (y Cwmni) yn derbyn ymateb gan gystadleuydd, cedwir yr hawl i ddewis cystadleuydd arall.

6. Mae pob cystadleuydd sy'n mynd trwodd i'r stiwdio yn ennill gwobr.

7. Mae llinellau yn cau am 8.50 ar ddiwrnod y darllediad.

8. Ni ellir cyfnewid unrhyw wobr.

9. Nid oes dewis o arian parod yn lle gwobr.

10. Mae penderfyniad y Cwmni ac S4C yn derfynol.

11. Ni chymerir cyfrifoldeb am geisiadau sy'n methu cyrraedd.

12. Dehonglir cymryd rhan yn y gystadleuaeth fel ymrwymiad i'r rheolau hyn.