Gemau, gwobrau a llond cwt o chwerthin gyda’r ci drygionus Tref …a Tryst!

Mae Tref a Tryst YN FYW ar S4C bob dydd Sadwrn am 8:30! Ffoniwch 08000 72 78 77 am y cyfle i chwarae Bow Wow Wownsio (gall cost fod ynghlwm â'r alwad)

Bydd enw pawb sy'n ffonio i gystadlu yn cael ei roi i mewn i dwba a bydd un person lwcus yn ennill Amazon Kindle Fire ar noswyl Nadolig! Cliciwch i weld rheolau'r gystadleuaeth.

Tref a Tryst yn fyw bob bore Sadwrn


Enillwyr

Dyma rai o enillwyr Tref a Tryst gyda'u gwobrau, llongyfarchiadau i bob un!

...


Cân Tref a Tryst ar y Teledu