Cofiwch anfon eich cyfarchiad aton ni o leiaf bythefnos cyn dyddiad y pen-blwydd, a falle bydd eich llun yn ymddangos ar y teledu.