Dyma pwy sy’n dathlu eu pen-blwydd yr wythnos hon. Cofiwch wylio Penblwyddi Cyw fore Sul am 8:50 ac efallai bydd eich llun chi ar y teledu.

Yn ystod cyfnod y Nadolig bydd Criw Cyw yn brysur iawn yn perfformio sioeau dros Gymru, felly i osgoi siom mae gofyn i chi anfon eich cyfarchion pen-blwydd o leiaf pedair wythnos o flaen llaw. Gallwch anfon trwy wefan Cyw, neu trwy ebostio llun, cyfarchiad a dyddiad geni at cyw@s4c.cymru

Canllawiau penblwyddi Cyw