Mae cyflwynwyr Cyw yn brusur mewn digwyddiadau dros wyliau'r haf, er mwyn osgoi siom mae gofyn i chi anfon eich cyfarchion pen-blwydd o leiaf mis o flaen llaw am gyfle i ymddangos ar y rhaglen. Gallwch anfon trwy wefan Cyw yma, neu trwy ebostio llun, cyfarchiad a dyddiad geni at cyw@s4c.cymru

Canllawiau penblwyddi Cyw