Dyma pwy sy’n dathlu eu pen-blwydd yr wythnos hon. Cofiwch wylio Penblwyddi Cyw fore Sul am 8:50 ac efallai bydd eich llun chi ar y teledu.