Neidio at y cynnwys

S4C

drama

Martha, Jac a Sianco

Anghofiwch am goluro a thrin gwallt, ac am wisgoedd cymhleth a chrand. Nid gyda'r pethau arwynebol hynny y mae cyrraedd at wraidd cymeriad yn ôl un o actorion enwocaf Cymru, Sharon Morgan. Hi yw Martha, gwraig fferm ddiffwdan, a phrif gymeriad y ffilm Martha, Jac a Sianco.

Mae'r ffilm yn addasiad o nofel lwyddiannus Caryl Lewis, awdures ifanc o Geredigion. Creodd y nofel gryn gyffro ymysg darllenwyr Cymru pan gyhoeddwyd y gwaith yn 2004, gan fynd ymlaen wedyn i ennill Gwobr Llyfr y Flwyddyn, prif wobr y diwydiant cyhoeddi yng Nghymru, yn 2005.

"Rwy wedi dyheu am gyfle i chwarae'r math yma o gymeriad ers sbel. Ro'n i wir yn teimlo ei bod hi'n fraint cael actio Martha," meddai Sharon wrth drafod ei rhan yn y ffilm. "Rwy hefyd yn credu bod y ffilm ei hun yn bwysig iawn o safbwynt diwylliannol. Mae yma stori dda, afaelgar, yn ogystal â phortread cryf a sensitif o fywyd amaethyddol Cymru," ychwanega.

Mae'r ffilm yn dilyn hanes Martha a'i dau frawd, Jac (Ifan Huw Dafydd) a Sianco (Geraint Lewis) wrth i'r tri ymdrin â newidiadau yn eu bywydau ar ôl marwolaeth eu mam.

"Rwy'n falch o fod yn rhan o ffilm sy'n delio â bywydau pobl ganol oed, hefyd," meddai Sharon. "Mae dogn helaeth o brofiad bywyd yn gwneud pobl yn ddiddorol. Mae gennym ni straeon pwysig i'w hadrodd a'u rhannu."

Cynhyrchir y ffilm, sy'n ddwy awr o hyd, gan gwmni Teledu Apollo, a ffilmiwyd y cyfan ar leoliad ar fferm Cribor Fawr yn ardal wledig Pont-siân, Ceredigion. Caryl Lewis addasodd ei gwaith ei hun ar gyfer y sgrin.

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales