S4C
Menu

Navigation

About us

Content Committee

Mae'r Pwyllgor Cynnwys yn gyfrifol am oruchwylio a monitro perfformiad cynnwys rhaglenni a gwasanaethau S4C.

Hwn ydi'r pwyllgor sy'n trafod rhaglenni S4C ac sy'n ceisio gwneud yn siŵr bod y rhaglenni yn diwallu anghenion y gynulleidfa.

Aelodau'r pwyllgor

  • Huw Jones (Cadeirydd y Pwyllgor)
  • Siân Lewis
  • Owen Derbyshire
  • Rhodri Williams

Staff S4C

  • Owen Evans
  • Amanda Rees
  • Carys Evans/Huw Jones
  • Gwyn Williams
  • Phil Williams
  • Comisiynydd
Can’t find what you’re looking for?