S4C
Menu

Navigation

Ambassadors

Meriel Llywelyn Owen

ENW LLAWN: Meriel Llywelyn Owen

YSGOL: Berwyn

OEDRAN: 16 oed

LLE TI'N BYW?: Cerrigydrudion

PAM WYT TI EISIAU BOD YN LYSGENNAD?: Er mwyn datblygu fy sgiliau cyfathrebu a fy sgiliau gweithio mewn tîm. Bydd hefyd yn gyfle arbennig i ddod i adnabod pobl eraill sydd yr un oed a mi.

BETH WYT TI'N GOBEITHIO GYFLAWNI FEL LLYSGENNAD?: Rwyf yn gobeithio ein bod ni'gwneud ein swydd yn llwyddiannus ag bydd yno fwy o bobl ifanc yn ymwybodol o raglenni Cymraeg, ag y bydden nhw'n eu gwylio. Yn ogystal â hyn rwyf yn gobeithio cael profiad o gael gwneud y math yma o waith gwirfoddol i S4C.

PA RAGLENNI TI'N HOFFI AR S4C A SIANELI ERAILL: Rwyf yn hoff o rhai rhaglenni ac rwyf yn eu gwylio yn aml megis:

• Rownd a Rownd

• Y Gwyll

•Hollyoaks

Can’t find what you’re looking for?