S4C
Menu

Navigation

Ambassadors

Catrin Mair Williams

ENW LLAWN: Catrin Mair Williams

LLE TI'N BYW?Yr Eglwys Newydd, Caerdydd

OEDRAN? 16 blwydd oed

PAM WYT TI EISIAU BOD YN LLYSGENNAD? Ymgeisiais i gynrychioli S4C fel llysgennad yn fy ysgol gan fy mod yn wyliwr ffyddlon o'r sianel ac eisiau rhannu fy mwynhad o'r rhaglenni amrywiol sy'n cael eu darlledu gyda'm cyfoedion. Yn ogystal, gobeithiaf weithio yn y cyfryngau Cymraeg yn y dyfodol a chredaf fydd hyn yn gyfle gwych i mi ddatblygu fy sgiliau creadigol ac i ddysgu mwy am y maes.

BETH WYT TI'N GOBEITHIO EI GYFLAWNI FEL LLYSGENNAD?Yn bennaf, gobeithiaf godi ymwybyddiaeth pobl ifanc yn fy ysgol o'r sianel oherwydd credaf mai'r brif broblem yw bod nifer o'r disgyblion yn fy ysgol ddim yn ymwybodol o'r hyn sydd ar gael. Ond trwy ddulliau amrywiol o hysbysebu gobeithiaf ddenu eu sylw i wylio. Yn yr un modd, gobeithiaf hefyd i godi'r nifer o bobl sy'n defnyddio gwefannau cymdeithasol S4C.

PA RAGLENNI WYT TI'N HOFFI AR S4C A SIANELI ERAILL? Un o fy hoff raglenni ar S4C yw'r rhaglen gomedi Cara Fi, yn ogystal rwyf hefyd yn hoff iawn o'r ddrama gyfresol Gwaith/Cartref. Rwyf hefyd yn mwynhau rhaglenni eraill megis cyfres ddrama Americanaidd, Pretty Little Liars, a'r ddrama ddyfodolaidd, ddystopaidd, The 100, ar sianel E4.

Can’t find what you’re looking for?