S4C
Menu

Navigation

Ambassadors

Siriol Elin Jones

ENW LLAWN - Siriol Elin Jones

YSGOL – Glan Clwyd

LLE TI'N BYW? Abergele

FAINT OED WYT TI? 16

PAM WY TI EISIAU BOD YN LYSGENNAD - Eisiau hybu'r defnydd o Gymraeg ymysg pobl ifanc mewn ffordd sy'n apelio at bobl ifanc yn hytrach na cael eu gorfodi i wneud mewn ffordd sydd ddim yn apelio.

BETH WYT TI'N OBEITHIO EI GYFLAWNI FEL LLYSGENNAD? - Hybu'r defnydd o'r Gymraeg o fewn sgyrsiau naturiol ymysg pobl ifanc tu allan i'r ystafell ddosbarth.

PA RAGLENNI TI'N LICIO AR S4C A SIANELI ERAILL - Ar S4C dwi'n gywlio Rownd a Rownd a'r Gwyll. Ar sianeli eraill dwi'n mwynhau gwylio Made In Chelsea, The Only Way is Essex, Keeping up with the Kardashians, Doctor Foster a The Apprentice.

Can’t find what you’re looking for?