S4C
Menu

Navigation

Ambassadors

Marged Elin Mars Jones

ENW LLAWN:- Marged Elin Mars Jones

LLE TI'N BYW:- Llannefydd, Dinbych

OEDRAN:- 16

PAM TI EISIAU BOD YN LLYSGENNAD:- Roeddwn i'n awyddus iawn i fod yn lysgennad am y rheswm syml fy mod yn credu ei fod yn gyfle gwych i mi gael hyrwyddo sianel S4C, a thrwy hynny yn cael hyrwyddo yr iaith Gymraeg. Mae cael sianel uniaith Gymraeg fel S4C yn unigryw iawn, a credaf dylai pobl ifanc Cymru fod yn ymfalchio yn y ffaith ein bod ni'n ddigon lwcus i gael sianel yn ein mamiaith. Mae bod yn lysgennad yn rhoi y cyfle perffaith i mi i hybu balchder y bobl ifanc yn fy nghymuned am sianel S4C a'r iaith Gymraeg.

BE WYT TI'N GOBEITHIO CYFLAWNI FEL LLYSGENNAD:- Rydw i'n gobeithio cael cynyddu y nifer o'r bobl ifanc yn fy nghymuned sydd yn gwilio S4C, ac i wneud y pobl ifanc hynny yn ymwybodol o'r rhaglenni gwych sydd ar gael yn y Gymraeg. Credaf bydd hybu y nifer o bobl yn eu harddegau sydd yn gwilio rhaglenni Cymraeg, hefyd yn hybu y defnydd o Gymraeg ar lafar yn naturiol gyda ffrindiau a theulu.

PA RAGLENNI TI'N LICIO AR S4C A SIANELI ERAILL:- Fy hoff raglen ar S4C yw 'Y Gwyll' gan ei fod yn ddrama llawn tensiwn a dirgelwch. Rwyf hefyd yn gwilio rhaglenni fel '35 Diwrnod', ac roeddwn yn hoff iawn o'r gyfres 'Gwaith Cartref', er ei fod yn siomedig bod y gyfres nawr wedi dod i ben. Mae 'Cefn Gwlad' a 'Ffermio' hefyd yn raglenni sydd yn boblogaidd iawn yn ein tŷ ni. O ran sianeli eraill rwyf yn hoff o ddramau ITV fel 'Downton Abbey', a dramau'r BBC fel 'Dr Foster', ac hefyd rhaglenni fel 'Casulty'.

Can’t find what you’re looking for?