S4C
Menu

Navigation

Ambassadors

Cerys Ann Aitken

ENW: Cerys Ann Aitken

YSGOL: Syr Thomas Jones

FAINT OED WYT TI? 16

LLE WYT TI'N BYW? Mynydd Bodafon

PAM WYT TI EISIAU BOD YN LLYSGENNAD? Oherwydd bod yr iaith Cymraeg yn hynod o bwysig i mi. Felly dwi eisiau annog mwy o bobl i wylio teledu mewn gobaith fod hyn yn un ffordd o gadw'r iaith i fynd ymysg pobl ifanc. Rydw'i hefyd yn gobeithio dysgu mwy yn ystod y cyfnod o fod yn llysgennad.

BETH WYT TI'N GOBEITHIO EI GYFLAWNI FEL LLYSGENNAD? Rydw i yn gobeithio bod yn fwy hyderus trwy wneud hyn, ac datblygu fy sgiliau cyfathrebu a gweithio mewn tîm yn osytal a gweithio fel unigolyn. Rydw i hefyd yn credo y bydd bod yn lysgennad yn rhywbeth da i roi ar fy CV.

PA RAGLENNI WYT TI'N HOFFI AR S4C A SIANELI ERAILL? Rydw i yn hoff o wylio Rownd a Rownd ar S4C yn ogystal â Fferm Ffactor, weithia byddaf yn gwylio chwaraeon hefyd. Byddaf yn gwylio'r Eisteddfodau weithiau ond yn bennaf Eisteddfod ffermwyr ifanc gan fy mod i yn aelod o glwb Rhosybol.

Can’t find what you’re looking for?