S4C
Menu

Navigation

Ambassadors

Megan Rhys Lloyd Jones

ENW LLAWN: Megan Rhys Lloyd Jones

YSGOL: Y Berwyn

LLE TI'N BYW: Ar fferm yng ngogledd Cymru, yn Sir Ddinbych, mewn pentref o'r enw Glyndyfrdwy

OEDRAN: 16

PAM TI EISIAU BOD YN LYSGENNAD?Mae bod yn llysgennad i S4C yn gyfle gwych i feithrin sgiliau newydd, a chyflawni sialensiau newydd, yn yr un modd mae'n gyfle i ddod i adnabod pobl newydd a chreu cysylltiadau a allai fod o fodd defnyddiol yn y dyfodol.

BE' WYT TI'N GOBEITHIO CYFLAWNI FEL LLYSGENNAD: Hoffwn fod yn gallu cyflwyno'r sianel S4c i wylwyr newydd, yn ogystal â chyflwyno rhaglenni newydd ar gyfer helpu hybu'r Gymraeg.

PA RAGLENNI TI'N LICIO AR S4C A SIANELI ERAILL: Rownd a Rownd, Fferm ffactor, Y Gwyll, Hollyoaks, Great British Bake Off

Can’t find what you’re looking for?