S4C
Menu

Navigation

Ambassadors

Owen Jacob Morris

ENW LLAWN: Owen Jacob Morris

YSGOL: Strade

LLE TI'N BYW? Ffwrnes, Llanelli, Sir Gaerfyrddin

OEDRAN: 16

PAM WYT TI EISIAU BOD YN LYSGENNAD? I hybu S4C yn yr ysgol, yn enwedig ymhlith fy nghyd-ddisgyblion yn y chweched dosbarth! Hefyd, i annog bobl i wylio'r sianel yn fwy cyson, yn bennaf disgyblion iau'r ysgol trwy ddangos iddynt bod yna raglenni sy'n briodol ar eu cyfer.

BE WYT TI'N GOBEITHIO EI GYFLAWNI FEL LLYSGENNAD? Hoffwn weddnewid S4C yn yr ysgol a chredaf mai prif ddiben y ddyletswydd yw i gynyddu niferoedd o wylwyr y sianel a gobeithiaf wireddu hynny cyn diwedd y flwyddyn.

PA RAGELNNI TI'N HOFFI AR S4C A SIANELI ERAILL? Rwy'n hoff o ddramau megis 35 diwrnod, Y Gwyll a Gwaith Cartref. Hefyd rwy'n hoffi pawb a'i farn a Jonathan. Ar sianeli eraill rwy'n hoff o Friends, Modern Family ac Have I got news for you.

Can’t find what you’re looking for?