S4C
Menu

Navigation

Ambassadors

Heidi Jones

Heidi Jones

Enw: Heidi Jones

Ysgol: Morgan llwyd

Lle wyt ti'n byw; Wrecsam

Oedran; 16

Pam wyt ti eisiau bod yn lysgennad; roeddwn i eisiau bod yn llysgennad i gael cyfle i adnabod mwy am S4C a rhoi'r cyfle i mi wylio mwy ohonno a dysgu pethau newydd ni fuaswn yn ddysgu yn nunlle arall. Mae'n rhoi'r cyfle i mi ennill sgiliau newydd hefyd a chyfarfod pobl eraill.

Be wyt ti'n gobeithio cyflawni fel llysgennad; rwy'n gobeithio rhoi'r dealltwriaeth i bobl fy'n oed i bod S4C yr un fath ag unrhyw sianel arall ond jest yn y iaith gymraeg (sy'n gallu bod yn help mawr with paratoi at arholiadau llafar). Dwi'n gobeithio y gall pobl gael hwyl wrth weld rhai rhaglenni a dysgu pethau newydd.

Pa raglenni ti'n licio ar S4C a sianeli eraill; Dwi'n hoffi gwylio Y Gwyll ar nôs Sul! Ac ar sianeli eraill dwi'n hoffi NCIS, Scandal a The Vampire Diaries.

Can’t find what you’re looking for?