S4C
Menu

Navigation

Ambassadors

Dyfan Roberts

Dyfan Roberts

ENW: Dyfan Meirion Roberts

YSGOL: Y Berwyn

LLE TI'N BYW: Gwyddelwern

OEDRAN: 16

PAM TI EISIAU BOD YN LLYSGENNAD: Un o'r prif resymau roeddwn i eisiau bod yn llysgennad oedd er mwyn cael gwneud rhywbeth newydd. Credaf fod S4C angen gwneud mwy i hyrwyddo'r sianel er mwyn denu mwy o bobl ifanc i wylio'r rhaglenni ac i gael cysylltiad cryfach rhwng S4C a phobl ifanc ein hardal ni.

BETH WYT TI'N GOBEITHIO CYFLAWNI FEL LLYSGENNAD: Un or prif bethau rwy'n gobeithio ei gyflawni yw sicrhau cysylltiad cryfach rhwng S4C ar ysgol a hefyd yn yr ardal leol hefyd os yn bosibl. Rwyf hefyd yn gobeithio cael mwy o fobl ifanc i wylio S4C yn enwedig o gartrefi Cymraeg a hefyd o gartrefi Saesneg.

PA RAGLENNI TI'N LICIO AR S4C: Mae llawer o raglenni rwyn hoffi gwylio ar s4c, mae dramâu wedi fy niddori yn y gorffennol tebyg i '35 diwrnod' ac 'Gwaith Cartref' yn arbennig. Mae mam yn gwylio gwahanol ddramâu ar S4C sydd yn golygu ein bod yn cael ein gorfodi i'w gwylio a rhan helaeth or amser rydw i yn ei mwynhau. Mae'r teulu yn hoff o wylio 'Noson Lawen' er i bawb yn y tŷ fod o'r un farn bod yr hen Noson Lawen yn llawer gwell na'r un sydd yn y presennol. Rwyn hoff o raglenni comedi ar S4C yn enwedig y rhaglen 'Gwlad yr Astra Gwyn' Mae rhai golygfeydd oedd yn y gyfres honno yn dal i aros yng nghof fy mrodyr a finnau hyd heddiw. Rhaglenni arall rydw i a'r teulu yn hoff o'i gwylio yw 'Ffermio' ac 'Cefn Gwlad' Ni fyddai dad byth yn methu rhaglenni yma pan roeddwn yn blentyn ac felly rydw i wedi tyfu i fyny yn gwylio rhaglenni fel hyn.

Can’t find what you’re looking for?