S4C
Menu

Navigation

Ambassadors

Elan Anest Pierce

ENW: Elan Anest Pierce

LLE TI'N BYW: Nantglyn-pentref bach ger Dinbych

OEDRAN:17

PAM TI EISIAU BOD YN LYSGENNAD?

Ro'n i eisiau bod yn lysgennad oherwydd mod i'n ei weldfel cyfle da i hybu'r Gymraeg o fewn yr ysgol a trwy wneud hynny, annog mwy i ddechrau gwylio S4C. Dwi'n gweld S4C fel cyfle gwych i wella dealltwriaeth o'r Gymraeg ac yr hyn sydd gan Cymru i'w gynnig. Dwi'n meddwl fod S4C yn cael ei esgeuluso o fewn ysgolion gan y mod yn credu gall gwylio S4C fod yn gyfle gwych i ddisgyblion ehangu eu gallu i gyfathrebu drwy wylio rhaglenni a dod i ddeall a dysgu mwy.

BETH WYT TI'N GOBEITHIO CYFLAWNI FEL LLYSGENNAD?

Y mhrif nod dwi'n meddwl ydy hybu S4C yn fy ysgol gan annog cymaint o ddisgyblion a sy'n bosib i ddechrau gwylio y sianel. Mae bod yn lysgennad hefyd yn gyfle gwych i mi gael dod i ddeall mwy am y sianel ar hyn sy'n digwydd tu ôl i'r sgrin, ond pe bawn i'n llwyddo i hybu S4C o fewn yr ysgol, byddaf yn fodlon.

PA RAGLENNI WYT TI'N LICIO AR S4C A SIANELI ERAILL?

Da ni'n gwylio lot o S4C fel teulu yn bennaf gan fod mam yn dueddol o gael y dewis cynta! Ond dwi ar y funud yn mwynhau Rownd a Rownd a 35 diwrnod. Yn y gorffennol rwy wedi mwynhau Gwaith Cartref yn fawr a hefyd Y Gwyll! Mae Ffermio hefyd yn raglen mae pawb yn dueddol o wylio er nad ydym yn ffermio! Ar sianeli eraill mae dramau yn mynd a'm mryd megis Dr Foster ac ar hyn o bryd Cuffs. Rwyf hefyd yn hoff iawn o Casualty

Can’t find what you’re looking for?