S4C
Menu

Navigation

Ambassadors

Celyn Llwyd Cartwright

ENW LLAWN: Celyn Llwyd Cartwright LLE TI'N BYW: Dinbych OEDRAN: 17 PAM TI EISIAU BOD YN LLYSGENNAD? I ehangu fy sgiliau , datblygu fy ngwybodaeth a parhau i gadw diddordeb yn newyddion cyfoes Cymru. BE WYT TI'N GOBEITHIO CYFLAWNI FEL LLYSGENNAD? Y gobaith yw i newid ffordd o feddwl disgyblion ein ysgol ynghlyn a s4c. Codi statws y sianel a'i gwneud hi'n fwy o normalrwydd ei wylio. PA RAGLENNI TI'N LICIO AR S4C A SIANELI ERAILL? Rwyn hoff o wylio Rownd a rownd, Y gwyll a 35 Diwrnod. Ar sianeli eraill rwyn hoffi gwylio rhaglenni coginio a reality.

Can’t find what you’re looking for?